Technologia LTE/EPS Promocja

Technologia EPS to kolejny krok w rozwoju standardów 3G kontrolowanych przez 3GPP w stronę systemów 4G. EPS to bardzo prosta i efektywna architektura sieci umożliwiająca uzyskanie przez terminale mobilne jeszcze większych przepustowości niż ma to obecnie miejsce w systemie UMTS/HSPA, z jednoczesnym zmniejszeniem opóźnień transmisji i podniesieniem efektywności spektralnej. Sieć EPS jest siecią całkowicie opartą o protokół IP, gdzie wszystkie teleusługi, w tym również telefonia, są świadczone z wykorzystaniem usług przenoszenia pakietów. Na system EPS składają się: nowy system stacji bazowych E-UTRAN powstały w ramach projektu LTE (ang. Long Term Evolution) i sieć szkieletowa EPC powstała w ramach SAE (ang. System Architecture Evolution). Technologia LTE/EPS jest szkoleniem średnio zaawansowanym, poruszającym wszystkie aspekty architektury i działania sieci EPS.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla personelu technicznego sieci GSM/UMTS i kadry kierowniczej działów technicznych, którzy zamierzają pracować lub już pracują nad wprowadzeniem sieci LTE/EPS.

Zakres poruszanych zagadnień

  • Wprowadzenie
    (ewolucyjna koncepcja rozwoju sieci mobilnej 3GPP, wymagania stawiane systemowi LTE),
  • Struktura sieci
    • EPC - Evolved Packet Core
      (MME -Mobility Management Entity, S-GW - Serving Gateway, P-GW - Packet Data Network Gateway, HSS - Home Subscriber Server, EIR - Equipment Identity Register, PCRF - Policy and Charging Rules Function),
    • E-UTRAN
      (porównanie architektury UTRAN i E-UTRAN, rozwinięty Node B - eNB, interfejs X2 eNB-eNB),
    • Współpraca z GERAN/UTRAN
      (SGSN - Serving GPRS Support Node, interfejsy: S3, S4, S12 i możliwość stosowania pojedynczego tunelowania),
    • Roaming międzynarodowy
      (trasowanie ruchu poprzez sieć macierzystą, lokalne połączenie z sieciami zewnętrznymi),
    • Współpraca z systemami dostępowymi spoza 3GPP (WLAN, WiMax)
      (zaufany i niezaufany system dostępowy spoza 3GPP, ePDG - evolved Packet Data Gateway, AAA - Authentication Authorisation and Accounting),
    • Interfejsy i stosy protokołów
    • Geograficzna struktura sieci
      (TA - Tracking Area i rejestracja do listy TA),
    • Numery identyfikacyjne
      (IMSI, MSISDN, IMEI, adres PDP, GUTI, S-TMSI, M-TMSI).
  • OFDMA and SC-FDMA
    (technologie wielodostępu, transformata Fouriera, dyskretna transformata Fouriera, ortogonalność częstotliwości, rozdzielenie kanałów w FDMA i OFDMA, przykład transmisji, budowa nadajnika i odbiornika, zalety i wady OFDM, OFDMA, SC-FDMA),
  • E-UTRAN
    • Rozdzielenie kierunków transmisji
      (rozdzielenie kierunków transmisji w dziedzinie częstotliwość i dziedzinie czasu),
    • Zakresy częstotliwości
    • Interferencje międzykomórkowe
      (randomizacja, likwidacja, koordynacja i unikanie interferencji),
    • Podstawowe struktury czasowe i parametry
      (siatka zasobów, blok zasobów, ramka radiowa, symbole referencyjne),
    • MIMO
      (systemy wielo-antenowe, symbole referencyjne z wielu anten, estymacja kanałów MIMO),
    • Kanały
      (kanały logiczne, transportowe, fizyczne i radiowe oraz ich charakterystyka, porównanie kanałów UTRAN i E-UTRAN),
    • Proces transmisji
      (dostosowanie parametrów transmisji do panujących warunków, potwierdzenia i retransmisje HARQ, wyznaczanie kolejności transmisji).
  • Sieć szkieletowa
    • MME w puli
      (obszar puli, selekcja i adresowanie MME, rozkład ruchu, kontrola przeciążeń),
    • Transport sygnalizacji - SIGTRAN
      (protokół SCTP, multihoming, strumienie, porównanie protokołu zorientowanego na strumienie i wiadomości, bezpieczeństwo, porównanie SIGTRAN w sieciach GSM/UMTS I w sieci EPS),
    • Transfer ruchu
      (tunelowanie, protokół GTP, nawiązanie tunelu),
    • Diameter
      (aplikacje protokołu Diameter w środowisku 3GPP, Proxy/Relay agent),
    • Jakość usług przenoszenia
      (domyślna usługa przenoszenia EPS, dedykowana usługa przenoszenia EPS, parametry jakości usługi, wymiana parametrów określających jakość usługi przenoszenia pomiędzy zewnętrznymi serwerami usług i siecią EPS).
  • Kontrola regulaminów i taryfikacji (PCC - Policy Control and Charging)
    (PCC w UMTS R5-, R6 i UMTS/EPS R8, PDF - Policy Decision Function, CRF - Charging Rules Function, PCRF - Policy and Charging Rules Function, interakcje z usługami),
  • Procedury sygnalizacyjne
    (stany EMM, ECM i RRC, dołączenie do sieci, aktualizacja obszaru TA, żądanie usługi przez terminal/sieć, zwolnienie połączenia interfejsu S1, aktywacja dedykowanej usługi przenoszenia, przeniesienie połączenia pomiędzy komórkami, przeniesienie połączenia do innego systemu, redukcja sygnalizacji przy zmianie technologii radiowego dostępu - ISR),
  • Procedury bezpieczeństwa
    (autentykacja i uzgodnienie kluczy - EPS-AKA, hierarchia kluczy, szyfrowanie, ochrona integralności),
  • Usługi
    (system świadczenia usług multimedialnych - IMS, architektura sieci, parametry identyfikacyjne, jakość usług, protokoły, odkrycie punktu dostępu do IMS, rejestracja, procedury bezpieczeństwa, połączenie telefoniczne pomiędzy dwoma terminalami w sieci mobilnej, połączenie telefoniczne pomiędzy terminalem w sieci mobilnej i stacjonarnej, usługa obecności, naciśnij i mów, wymiana wiadomości błyskawicznych, wymiana wiadomości w oparciu o sesję połączenia, SMS, współdzielenie ekranu, zachowanie ciągłości połączenia, zachowanie ciągłości połączenia dla terminali niezdolnych do jednoczesnej obsługi dwóch technologii dostępu radiowego),
  • Przejście do sieci CS i SMSoSGs
    (współpraca MSC i MME, procedury jednoczesnego dołączenia do sieci EPS i CS, procedury jednoczesnej aktualizacji lokalizacji w sieci EPS i CS, połączenie telefoniczne, SMS, inne usługi CS).

Wymagania wstępne

Ukończenie szkolenia „Technologia UMTS” lub „Interfejs radiowy WCDMA” bądź posiadanie ogólnej wiedzy na temat UMTS.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni

Harmonogram
Data
2018-11-13 09:00:00 - 2018-11-14 16:00:00
(inne terminy)
Długość
2 dni
Lokalizacja
Warszawa, Polska
(zobacz mapę)
Cena
2998,00zł 2775zł
Status