RCS-e/joyn Basics

RCS-e/joyn Basics

Kliknij, aby zobaczyć prezentację

Przez długi czas, IMS pozostawał jedynie rewolucyjną ideą przeniesienia świadczenia wszystkich istniejących teleusług, w tym telefonii, do systemów pakietowych sieci mobilnych oraz stworzenia szerokiego zestawu nowych usług całkowicie bazujących na łączności IP. Obecnie, dzięki projektowi RCS-e (Rich Communication Suite-enhanced), istnieje precyzyjna i ogólnie akceptowana strategia stopniowego wprowadzania usług IMS do  użytku komercyjnego. RCS-e zapewnia, że ten sam początkowy zestaw usług IMS będzie wspierany przez większość operatorów oraz dostawców infrastruktury sieciowej i terminali mobilnych, dzięki czemu usługi RCS będą działały również w scenariuszach połączeń międzyoperatorskich. Szkolenie przedstawia usługi RCS-e wraz z leżącą u ich podstaw architekturą IMS oraz ich wpływ na istniejącą sieć operatora. 

Materiały szkoleniowe