Technologia 5G/IoT

W ciągu ostatnich 20 lat można zaobserwować dynamiczny rozwój sieci komórkowych. Pierwszym kamieniem milowym okazało się wprowadzenie sieci 2 generacji – GSM, która po raz pierwszy umożliwiała mobilny dostęp do usług głosowych, wzbogacony przez roaming międzynarodowy. Kolejnym ważnym krokiem okazały się sieci 3 generacji UMTS, znacząco poprawiające jakość usług pakietowych, przy jednoznacznym zachowaniu tradycyjnych usług komutowanych. Z biegiem czasu usługi transmisji danych zyskały większe znaczenie niż tradycyjne usługi głosowe i okazały się najważniejsze zarówno dla abonentów jak i operatorów. W konsekwencji wprowadzono 4 generację sieci mobilnych znaną pod nazwą LTE. Ta nowa technologia została całkowicie zoptymalizowana pod kątem usług pakietowych oferując znaczące zwiększenie jakości i prędkości przesyłania danych. Obecnie można zaobserwować dynamiczny rozwój sieci LTE na całym świecie. Niemniej istnieje już szereg usług, takich jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, Internet rzeczy, Internet dotykowy oraz wiele innych, które wymagają wprowadzenia nowej, piątej generacji sieci mobilnych. Planuje się, że komercyjne uruchomienie tej najnowszej technologii nastąpi do roku 2020. Obecnie prace standaryzacyjne i badawcze są już na zaawansowanym etapie. Bazując na dostępnych informacjach, można dokładnie opisać jak będą wyglądały sieci 5 generacji, jakie będą oferowały usługi, z jakich nowych technologii będą korzystały.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla pracowników technicznych, pracujących z sieciami GSM/UMTS/LTE oraz pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat najnowszych trendów w ewolucji sieci komórkowych.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wprowadzenie i definicja 5G
  (najważniejsze organizacje zajmujące się standaryzacją sieci komórkowych, ewolucja sieci telekomunikacyjnych, analiza sytuacji rynkowej i głównych czynników sprzyjających wprowadzeniu technologii 5G, GSMA, IMT2020,5GPP),
 • Usługi w sieciach 5G
  (porównanie nowych usług, które można zaoferować z wykorzystaniem istniejących technologii z usługami, które wymagają sieci nowej generacji, ITU – Internet dotykowy),
 • Architektura Sieci 5G
  • ITU – Internet Dotykowy
   (wymagania odnośnie infrastruktury, mini-chmura, chmura na granicy sieci mobilnej),
  • 5GPP – Ekosystem 5G
   (warstwa usług biznesowych, warstwa funkcji biznesowych, orkiestrator, warstwa funkcji sieci, warstwa infrastruktury),
  • 5GPP zasady projektowania sieci 5G
   (rozwiązania wykorzystywane w interfejsie radiowym, metody komunikacji, sieć transportowa),
  • 5GPP różne funkcje architektury 5G
   (kontrola infrastruktury, logiczna I funkcjonalna, zasoby fizyczne, zarządzanie systemem, aplikacje i procesy biznesowe),
  • Dzielenie sieci na warstwy (Network Slicing)
  • Wirtualizacja funkcji sieci - VNF
   (NFV Okriestrator, VNF Manager, zarządzanie infrastrukturą zwirtualizowaną),
  • ETSI MANO – Zarządzanie i Orkiestracja
   (elementy, architektura, pliki opisujące),
  • 5GPP programowalność i implementacja sieci na warstwie oprogramowania
  • 5GPP Architektura wielodomenowa
   (interfejsy usługi hostingu, aspekty związane z bezpieczeństwem),
  • Ewolucja sieci dostępu radiowego RAN
   (screntralizowana vs rozproszona sieć radiowa, siec zwirtualizowana oraz jej implementacja z wykorzystaniem chmury),
  • Sieć transportowa,
 • 5G Radio
  • Dostępne pasma częstotliwości
   (pasma licencjonowane i nielicencjonowane),
  • Samsung – macierz nowych technologii
   (system ultrakrótkich fal mmWave, wykorzystanie wielu technologii radiowych, MIMO, skoordynowany odbiór/transmisja w wielu punktach, bezpośrednia komunikacja między urządzeniami, mała komórka),
  • METIS Wymagania odnośnie sieci radiowej 5 generacji
  • METIS Zasady projektowania interfejsu radiowego w wielu wariantach.
  • Harmonijne współużytkowanie wielu różnych interfejsów radiowych
  • Proponowane technologie radiowe (Cyclic Prefix OFDM, SC-FDMA, Filtered OFDM, Universal Filtered OFDM, Windowed OFDM, Pulse-shaped OFDM, Filter Bank Multicarrier – FBMC, (Offset)QAM FBMC, FQAM),
  • Kryteria doboru i oceny poszczególnych technologii radiowych
   (Kryteria harmonizacyjne, rozwiązania z jedną lub wieloma technologiami radiowymi, zasady projektowania interfejsu radiowego, zarządzanie zasobami),
  • Zarządzanie stanami abonenta w sieciach 5G
  • Zarządzanie wielodostępem i mobilnością w sieciach 5G
 • Mission Critical Services
  (MCPTT, MC PT Video 3GPP i non 3GPP),
 • Wprowadzenie do Internet of Things
  (definicja IoT, sensory w telefonach, tabletach, samochodach, turbinach, ekosystem IoT, dostępne standardy komunikacji IoT, zasięg protokołów, wymagania aplikacyjne stawiane IoT, standardy LPWA eMTC, NB-IoT, EC-GSM-IoT),
 • Od MTC (Machine Type Communication) do IoE (Internet of Everything)
  (architektura M2M/IoT, ewolucja IoT na przykładzie sieci sensorów, aplikacje IoT, sensory dla IoT, stos protokołów IoT),
 • Komunikacja IoT
  (przewodowa, NFC, bluetooth, Zigbee, Wifi, 2G, 3G, LTE, 5G, NB-IoT, Sigfox, LoRa, LoRaWAN Satelitarna, z przykładami zastosowań),
 • LoRa i IoT
  (interfejs radiowy, wymagania aplikacji, rozwiązania dla Smart City, LPWA, Stos protokołów LPWA, LoRa, LoRa architektura, klasy urządzeń, NB-IoT definicja, porównanie LoRa i NB-IoT),
 • LTE dla IoT
  (ewolucja LTE na potrzeby IoT, poprawa czasu życia baterii, zwiększenie zasięgu, zwiększenie pojemności, plany czasowe wdrożeń ulepszeń LTE dla IoT, Idea NB-IoT, wdrożenia NB-IoT, interfejs LTE CAT-M1),
 • NB-IoT
  (architektura, węzły sieci, stacje klienckie, aplikacje klienckie, wymagania, Radio IoT, uplink, downlink, kanały fizyczne NPSS, NSSS, NPBCH, NPDCCH, NPDSCH, NPRACH, NPUSCH, mapowanie zasobów, procedury Cell Search, Random Access, Call Setup, Scheduling and HARQ, wydajność, opóźnienia, pojemność, porównanie LORA vs SigFox vs LTE/CAT1M/NBIoT),
 • Zastosowanie IoT
  (Smart Metering, Smart World, Smart City, Smart Parking, Smart Waste & Recycling, Smart Street Lights, Pollution Monitoring, Smart Farming, Smart Home, Tracking, Monitoring).
 • Bezpieczeństwo sieci 5G

Wymagania wstępne

Ukończenie szkolenia „Technologia w sieciach LTE/EPS” bądź posiadanie ogólnej wiedzy na temat LTE/EPS.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni