5G

Wprowadzenie do 5G

5G (piąta generacja sieci mobilnych) stanowi kolejny krok w rozwoju standardu dla mobilnych sieci komórkowych, bazując na sieciach czwartej generacji 4G, które to odzwierciedlają wymagania stawiane systemom IMT-Advanced, reprezentowanym przez rozwiązania sieci LTE/LTE-A and LTE-A pro. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich generacji standardów sieci komórkowych, należy się spodziewać, że sieci piątej generacji 5G również będą w stanie zaoferować lepsze parametry oraz szerszy zestaw funkcjonalności, niż sieci 4G, czyniąc serwisy mobilne jeszcze atrakcyjniejszymi dla ich przyszłych abonentów. W zależności od jednego z kilkudziesięciu zidentyfikowanych przypadków studium wykonalności dla serwisów mobilnych w sieciach 5G, należy się spodziewać, poprawy zasięgu, zmniejszenia opóźnień w sieci, czy też zwiększenia maksymalnej przepustowości do 1 Gb/s.

Technologia 5G

W ciągu ostatnich 20 lat można zaobserwować dynamiczny rozwój sieci komórkowych. Pierwszym kamieniem milowym okazało się wprowadzenie sieci 2 generacji – GSM, która po raz pierwszy umożliwiała mobilny dostęp do usług głosowych, wzbogacony przez roaming międzynarodowy. Kolejnym ważnym krokiem okazały się sieci 3 generacji UMTS, znacząco poprawiające jakość usług pakietowych, przy jednoznacznym zachowaniu tradycyjnych usług komutowanych. Z biegiem czasu usługi transmisji danych zyskały większe znaczenie niż tradycyjne usługi głosowe i okazały się najważniejsze zarówno dla abonentów jak i operatorów. W konsekwencji wprowadzono 4 generację sieci mobilnych znaną pod nazwą LTE. Ta nowa technologia została całkowicie zoptymalizowana pod kątem usług pakietowych oferując znaczące zwiększenie jakości i prędkości przesyłania danych. Obecnie można zaobserwować dynamiczny rozwój sieci LTE na całym świecie. Niemniej istnieje już szereg usług, takich jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, Internet rzeczy, Internet dotykowy oraz wiele innych, które wymagają wprowadzenia nowej, piątej generacji sieci mobilnych. Planuje się, że komercyjne uruchomienie tej najnowszej technologii nastąpi do roku 2020. Obecnie prace standaryzacyjne i badawcze są już na zaawansowanym etapie. Bazując na dostępnych informacjach, można dokładnie opisać jak będą wyglądały sieci 5 generacji, jakie będą oferowały usługi, z jakich nowych technologii będą korzystały.

Internet of Things

Internet of Things (IoT) jest coraz częściej poruszanym tematem w dziedzinie takich rozwiązań jak Smart City czy Smart Home. Technologie oparte o IoT stają się standardem dzisiejszych rozwiązań w komunikacji, przemyśle samochodowym czy telemetrii. Największe firmy wprowadzają nowe usługi właśnie za pomocą rozwiązań związanych z IoT.

Zrozumienie idei działania, wymagań, standardów oraz dostępnych i wykorzystywanych obecnie technologii pozwoli trafnie podejmować decyzje dotyczących rozwoju produktów i usług w przedsiębiorstwie.

Rozwiązania 5G: MTC - eMTC

Komunikacja typu "urządzenia" - MTC lub Komunikacja między urządzeniami (M2M) umożliwia bezpośrednią komunikacji między urządzeniami elektronicznymi i telefonami oraz centralnym serwerem lub serwerami aplikacji MTC. eMTC, często nazywane LTE-M lub LTE-MTC, jest technologią o małym poborze mocy (LPWA), która obsługuje Internet-of-Things poprzez mniejszą złożoność urządzenia i zapewnia rozszerzony zasięg, wykorzystując stacje bazowe LTE. eMTC to po prostu rozszerzenie istniejącego standardu LTE.