5G

Wprowadzenie do 5G

5G (piąta generacja sieci mobilnych) stanowi kolejny krok w rozwoju standardu dla mobilnych sieci komórkowych, bazując na sieciach czwartej generacji 4G, które to odzwierciedlają wymagania stawiane systemom IMT-Advanced, reprezentowanym przez rozwiązania sieci LTE/LTE-A and LTE-A pro. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich generacji standardów sieci komórkowych, należy się spodziewać, że sieci piątej generacji 5G również będą w stanie zaoferować lepsze parametry oraz szerszy zestaw funkcjonalności, niż sieci 4G, czyniąc serwisy mobilne jeszcze atrakcyjniejszymi dla ich przyszłych abonentów. W zależności od jednego z kilkudziesięciu zidentyfikowanych przypadków studium wykonalności dla serwisów mobilnych w sieciach 5G, należy się spodziewać, poprawy zasięgu, zmniejszenia opóźnień w sieci, czy też zwiększenia maksymalnej przepustowości do 1 Gb/s.

Technologia 5G

Rynek komunikacji mobilnej jest obecnie na wczesnym etapie wdrożenia pierwszych sieci 5G bazujących na niedawno ukończonych pracach standaryzacyjnych. Pomimo wszystkich ograniczeń typowych dla tej fazy, sieci 5G są już wykorzystywane komercyjnie i w niedalekiej przyszłości będą wnosić zupełnie nowe możliwości i przyniosą jakościowy skok w stosunku do sieci mobilnych wcześniejszych generacji. Zorientowanie nie tylko na bardzo szybką transmisję danych na potrzeby połączeń wideo (tryb eMBB), ale także na zastosowania w IoT (tryb eMTC) oraz aplikacjach wymagających opóźnień poniżej 1 ms (tryb URLCC) otwiera zupełnie nowe perspektywy dla operatorów, jak również użytkowników prywatnych i biznesowych. Zupełnie nowe kategorie usług rodzące się w obszarze Tactile Internet znajdują w 5G platformę dzięki której będą mogły zostać skutecznie wdrożone w warunkach sieci mobilnej. Jednocześnie oznacza to nowe podejście jak również wyzwania dla sieci radiowej, radio-dostępowej oraz szkieletowej. Do już znanych technik takich, jak massive MIMO w obszarze sieci radiowej dochodzą nowe rozwiązania takie, jak beamforming, czy też tryb D2D. W sieci radio-dostępowej oraz szkieletowej zupełnie nowe możliwości daje wdrożenie koncepcji wirtualizacji i slicing’u. Istotną kwestią pozostaje współpraca i integracja sieci 5G z sieciami wcześniejszych generacji, a szczególnie 4G (LTE, LTE Advanced, oraz Pro).

Internet of Things

Internet of Things (IoT) jest coraz częściej poruszanym tematem w dziedzinie takich rozwiązań jak Smart City czy Smart Home. Technologie oparte o IoT stają się standardem dzisiejszych rozwiązań w komunikacji, przemyśle samochodowym czy telemetrii. Największe firmy wprowadzają nowe usługi właśnie za pomocą rozwiązań związanych z IoT.

Zrozumienie idei działania, wymagań, standardów oraz dostępnych i wykorzystywanych obecnie technologii pozwoli trafnie podejmować decyzje dotyczących rozwoju produktów i usług w przedsiębiorstwie.

Rozwiązania 5G: MTC - eMTC

Komunikacja typu "urządzenia" - MTC lub Komunikacja między urządzeniami (M2M) umożliwia bezpośrednią komunikacji między urządzeniami elektronicznymi i telefonami oraz centralnym serwerem lub serwerami aplikacji MTC. eMTC, często nazywane LTE-M lub LTE-MTC, jest technologią o małym poborze mocy (LPWA), która obsługuje Internet-of-Things poprzez mniejszą złożoność urządzenia i zapewnia rozszerzony zasięg, wykorzystując stacje bazowe LTE. eMTC to po prostu rozszerzenie istniejącego standardu LTE.