Telekomunikacja

Podstawy GSM/UMTS/LTE

Szkolenie pt. ”Podstawy GSM/UMTS/LTE” prezentuje w zwięzłej formie całość zagadnień związanych z funkcjonowaniem współczesnych sieci komórkowych, w których usługi GSM wraz z GPRS/EDGE i UMTS wraz z HSDPA/HSUPA są w powszechnym użytku, a wprowadzenie usług LTE wraz z IMS jest wyzwaniem kilku następnych lat.
W trakcie szkolenie jednakową wagę przywiązuje się do wszystkich technologii radiowych tj. GSM, UMTS, LTE i wszystkich rodzajów usług tj. tradycyjnych usług telefonii, usług pakietowej transmisji danych i usług IMS, ponieważ we współczesnej sieci wszystkie wspomniane rozwiązania są lub będą wykorzystywane równolegle.
Szkolenie odchodzi od tradycyjnego, sposobu ujęcia tematu, gdzie każda z technologii omawiana jest oddzielnie, proponując bardziej efektywną metodę przedstawiania konkretnych problemów i ich rozwiązań dla wszystkich technologii omawianych łącznie. Dzięki takiej formie ujęcia tematów, dla uczestników staje się również jasne, że operator posiada zestaw technologii dostosowanych do konkretnych środowisk i usług, które wspólnie tworzą jedną, spójną, stale rozwijaną sieć i żadna z wykorzystywanych technologii nie może być uznawana za fundamentalnie gorszą czy lepszą.
Podstawy GSM/UMTS/LTE jest kursem, od którego słuchacz może rozpocząć swoją edukację w dziedzinie sieci komórkowych, wzbogacając ją następnie na kursach bardziej zaawansowanych o zagadnienia związane ze szczegółami działania jednej lub kilku wybranych technologii.

Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G

Wraz z dynamicznym rozwojem sieci mobilnych zmienia się również podejście do usług oferowanych abonentom. Na początku sieci komórkowe były ukierunkowane na jeden rodzaj usług – połączenia głosowe, które stanowiły główne źródło przychodów operatora. Z czasem wachlarz oferowanych usług ulegał rozszerzeniu. Dzięki temu możliwe było stworzenie oferty atrakcyjnej dla szerszej grupy odbiorców. Skutkowało to zwiększeniem liczby abonentów i tworzyło alternatywne źródła przychodu. Jako przykład może posłużyć bardzo popularna wśród młodych użytkowników usługa SMS. Kolejnym ważnym krokiem rozwoju sieci komórkowych było umożliwienie mobilnego dostępu do Internetu bazującego na pakietowej transmisji danych. To właśnie usługi pakietowe są w ostatnich latach motorem napędowym rozwoju sieci mobilnych, wykorzystujących technologie UMTS, HSPA oraz LTE. Z drugiej strony, otwarcie sieci operatora na usługi oferowane w Internecie ma również negatywne skutki. Abonenci mają teraz możliwość korzystania z usług dostawców internetowych, którzy czerpią korzyści głównie z zamieszczanych reklam.

SS7 over IP (SIGTRAN)

Szkolenie pt. "SS7 over IP (SIGTRAN)" opisuje strukturę i funkcjonowanie systemu SIGTRAN, wykorzystywanego do przenoszenia wiadomości Systemu Sygnalizacji Nr 7 poprzez połączenie sieci IP. Podczas szkolenia omawiane są wszystkie protokoły związane z SIGTRAN. Szczególny nacisk kładzie się na dwa z nich: SCTP i M3UA, ponieważ pierwszy z nich jest obowiązkowym protokołem dla każdego węzła SIGTRAN, a drugi został wybrany przez czołowych producentów elementów sieci GSM/UMTS jako protokół warstwy adaptacyjnej i zastosowany w dostarczanym przez nich sprzęcie.

Podstawy PCC (Policy and Charging Control)

Kurs „Podstawy PCC (Policy and Charging Control)” (Podstawy kontroli regulaminów i taryfikacji) opisuje nowe funkcje dodane ostatnio do sieci mobilnych. Pozwalają one na precyzyjną kontrolę dostępu abonenta do poszczególnych usług. Najbardziej popularne serwisy internetowe z punktu widzenia operatora to portale społecznościowe, komunikatory, oglądanie filmów, komunikacja głosowa wideo. Istnieje oczywiście wiele innych usług i ich szczegółowa kontrola staje się obecnie bardzo ważna dla operatorów komórkowych. Omawiana architektura umożliwia dokładne naliczanie opłat taryfikacyjnych za wybrane usługi. Szkolenie przybliża mechanizmy analizy danych użytkownika, które są niezbędne do implementacji wymienionych wcześniej funkcji. Kurs pokazuje historię rozwoju sieci mobilnych leżącą u podstaw systemu PCC oraz późniejszą jego ewolucję. Omawia się role poszczególnych elementów tego systemu. Szkolenie wyjaśnia dodatkowe funkcje dodawane w każdej z rewizji architektury PCC. Ponadto analizowane są wymagane modyfikacje w sieci operatora, konieczne do zaimplementowania funkcji PCC. Następnie przedstawione są potencjalne korzyści, które można dzięki nim uzyskać. Szkolenie pokazuje przykłady ofert, jakie można stworzyć dzięki architekturze PCC. Na koniec, w celu lepszego zrozumienia funkcji poszczególnych elementów system PCC, przeanalizowane są podstawowe scenariusze sygnalizacyjne. 

Technologia PCC (Policy and Charging Control)

Kurs “Technologia PCC (Policy and Charging Control)” opisuje nową architekturę umożliwiającą szczegółową kontrolę ruchu pakietowego w sieciach mobilnych oraz naliczanie zróżnicowanych opłat dla poszczególnych usług z których korzysta abonent. Podczas szkolenia opisane są poszczególne elementy systemu PCC. Wyczerpująco omawiane są funkcje każdego z nich. Szkolenie zawiera szczegółowy opis protokołów sygnalizacyjnych na poszczególnych interfejsach (tzn. Gy, Gz, Gx, Gxx, Rx, Ud, Sy, Sp, Sd). Prezentowane są różne scenariusze dla abonenta w sieci macierzystej oraz w sieci wizytowanej. Procedury sygnalizacyjne są również analizowane w kontekście całego system z uwzględnieniem funkcji poszczególnych elementów.

CAMEL - Procedury i Parametry

„CAMEL – Procedury i Parametry” to zawansowane szkolenie techniczne przedstawiające szczegółowo procedury sygnalizacyjne związane z usługami Mobilnej Sieci Inteligentnej (ang. Mobile Intelligent Network – MIN) bazującymi na standardzie Customized (Customised) Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL).

W praktyce, absolutnie dominującą wersją standardowego systemu MIN jest CAMEL fazy 2, sporadycznie wzbogaconą o CAMEL fazy 3 w części związanej z obsługą usług przedpłaconych (ang. Pre-Paid Service – PPS) dla połączeń pakietowych GPRS. Prawdopodobnie istniejące systemy MIN nie zostaną w przyszłości zaktualizowane do wyższych wersji standardu z powodu dynamicznego rozwoju rozwiązań alternatywnych w postaci Serwerów Aplikacji systemu IMS i systemów taryfikacji opartych o protokół Diameter. W związku z powyższym, dla poprawienia efektywności, tematyka szkolenia nie wykracza poza wymienione wcześniej wersje standardu CAMEL.

Podstawy VoIP

 

Obecnie coraz więcej dostawców usług telefonii wprowadza technologię Voice over IP (VoIP). Globalna deregulacja rynków telekomunikacyjnych umożliwia operatorom rozpocząć konkurencję z tańszymi dostawcami wykorzystującymi protokół IP. Nowa infrastruktura pozwala operatorom na konkurowanie niższymi kosztami połączeń, wzrostem mobilności abonentów oraz na wdrażanie nowych aplikacji dla swoich klientów dużo szybciej niż przy użyciu urządzeń starszego typu.

 

Technologia VoIP

Szkolenie opisuje architekturę oraz protokoły sygnalizacyjne sieci transmisji głosu poprzez protokół IP, który w ostatnich latach operatorzy wykorzystują w związku z wprowadzeniem usług telefonii w technologii Voice over IP (VoIP). Globalna deregulacja rynków telekomunikacyjnych umożliwia operatorom rozpocząć konkurencję z tańszymi dostawcami wykorzystującymi protokół IP. Nowa infrastruktura pozwala dostawcom usług na konkurowanie niższym kosztem oraz na wdrażanie nowych aplikacji dla swoich klientów dużo szybciej niż przy użyciu urządzeń starszego typu.

Bliższe informacje na tamat każdego z kursów znajdą Państwo w szczegółowym opisie każdego z nich.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania!