GSM

Technologia GSM

Jest to szkolenie na średnio zaawansowanym poziomie technicznym obejmujące całość zagadnień związanych z budową i działaniem systemu GSM. Prezentuje wiedzę istotną dla każdego, kto w swojej codziennej pracy zajmuje się utrzymaniem, rozwojem i zapewnieniem odpowiedniego poziomu usług sieci GSM.
Wiedzę zdobytą w ramach szkolenia "Technologia GSM" słuchacz może następnie rozwinąć w ramach specjalistycznych kursów i konsultacji na temat działania, budowy i konfiguracji poszczególnych węzłów sieci jak i kursów na temat sygnalizacji w obrębie systemu stacji bazowych i systemu komutacji.

Sygnalizacja GSM BSS

Szkolenie opisuje sygnalizację pomiędzy węzłami sieci GSM. W czasie kursu szczególnie dokładnie przedstawia się protokoły i procedury sygnalizacyjne na wszystkich interfejsach wewnątrz systemu stacji bazowych BSS wraz ze szczegółową organizacją kanałów interfejsu radiowego i parametrami komórki. Kurs obejmuje również opis sygnalizacji w obrębie systemu komutacji SS (System Sygnalizacji Nr 7), oraz przedstawia współpracę SS i BSS podczas procedur takich jak np. zestawienie połączenia czy aktualizacja lokalizacji. Część dotycząca BSS zajmuje ok. 80% czasu trwania kursu, a część dotycząca SS pozostałe 20% ogólnego czasu trwania kursu.

System Sygnalizacji Nr 7 w GSM

Szkolenie opisuje sygnalizację pomiędzy węzłami sieci szkieletowej GSM oraz współpracę sieci szkieletowej i systemu stacji bazowych podczas procedur takich jak np. zestawienie połączenia czy aktualizacja lokalizacji.

Bliższe informacje na tamat każdego z kursów znajdą Państwo w szczegółowym opisie każdego z nich.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcamy do skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania!