Zakres usług

W dziedzinie telekomunikacji nasza specjalizacja obejmuje:

  • Ogólne szkolenia techniczne - nowoczesne techniki telekomunikacyjne, w  szczególności GSM, GPRS, UMTS, planowanie sieci radiowych, sygnalizację LTE/EPS, IMS/RCS, telemetria, 5G. 

  • Szkolenia techniczne oparte na rozwiązaniach i aplikacjach producentów sprzętu telekomunikacyjnego - nasi instruktorzy zapewniają najwyższą jakość szkoleń na całym świecie. 

  • Planowanie sieci komórkowych - zapewniamy zarówno wsparcie techniczne jak i doradztwo w ramach planowania sieci komórkowych z punktu widzenia pokrycia, pojemności i jakości sieci.

  • Optymalizacja sieci radiowej - dzięki naszej dogłębnej znajomości standardów GSM i doświadczeniom zebranym w trakcie pracy u różnych operatorów telefonii, możemy zaproponować naszym klientom wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie dostrajania sieci radiowej.

  • Seminaria telekomunikacyjne - przygotowujemy i prowadzimy seminaria obejmujące swoim zakresem pomysły i rozwiązania stosowane w  telekomunikacji (również z dziedziny sieci komórkowych trzeciej generacji).

  • Doradztwo telekomunikacyjne - zapewniamy profesjonalnych konsultantów i  niezawodne ekspertyzy w  dziedzinie telekomunikacji. 

  • Wsparcie techniczne dla firm telekomunikacyjnych - nasi doświadczeni pracownicy pracują jako wsparcie techniczne dla operatorów sieci telekomunikacyjnych. Jesteśmy w pełni gotowi na przyjęcie kontraktów krótko- i  długoterminowych.