Rozwój osobisty (soft-skills)

Z przyjemnością informujemy, że do oferty firmy Leliwa, dołączyliśmy szkolenia rozwoju osobistego (tzw. soft-skills). Pozwalają one na poszerzenie kompetencji: menedżerskich, społecznych oraz handlowych. Znajdą tu Państwo kursy, które przydadzą się menadżerom, osobom budującym zespoły w firmach, wprowadzającym zmiany trwających projektach. Również pracownikom, dla których niezbędna jest umiejętność komunikacji asertywnej, zarządzania konfliktami, czasem oraz potencjałem własnym i innych. Mamy również szkolenia skierowane do specjalistów ds. sprzedaży, negocjatorów oraz pracowników obsługi klienta. Zachęcamy do zapoznania się z tematyką szkoleń:

Skuteczny menedżer

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy poznają kluczowe aspekty bycia menedżerem: rolę menedżera w zarządzaniu zespołem, sposoby budowania autorytetu oraz szukają odpowiedzi na pytanie, jaki styl zarządzania jest najbardziej skuteczny w stosunku do podległych pracowników.

Motywowanie i rozwijanie

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy zdobywają wiedzę na temat czynników motywacyjnych, z których mogą korzystać w pracy z zespołem. Opracowany zostanie algorytm rozmowy na temat „mapy motywacji” każdego podległego pracownika. Dalej rozwijana jest kompetencja komunikacji, która ma wzmacniać zaangażowanie do działania.

Metody coachingowe w codziennej pracy

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają świadomość roli menedżera-coacha w codziennej pracy z podwładnymi. Trenowana będzie umiejętność przeprowadzenia rozmowy coachingowej, której celem jest rozwój umiejętności fachowych coachowanego oraz rozmowy, której celem jest szukanie rozwiązań w pokonywaniu barier nie wynikających z braku umiejętności zawodowych coachowanego.

Budowanie zespołu

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencję związaną z zarządzaniem zespołem, zbiorowością podległych pracowników (wcześniejsze moduły koncentrują się na zarządzaniu jednostką). Poznają mechanizmy funkcjonowania zespołu pod kątem etapów jego rozwoju oraz ról w jakie wchodzimy przy pracy grupowej. Trenowana będzie również umiejętności prowadzenia spotkań zespołowych.

Trudne rozmowy z pracownikami

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje komunikacyjne potrzebne w prowadzeniu rozmów powszechnie uważanych za trudne ze względu na emocje, które pojawiają się zarówno po stronie szefów, jak i podwładnych. Utrwalane i rozwijane będą kluczowe narzędzia komunikacji interpersonalnej, a następnie ich zastosowanie w algorytmach poszczególnych typów rozmów.

Zarządzanie zmianą

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje zarządzania zmianami, począwszy od małych do dużych, organizacyjnych, z uwzględnieniem procesów psychospołecznych zachodzących w jednostkach i zespołach. Dalej poznają kroki wdrażania zmian opracowane przez J. Kottera, które dziś uznawane są za jeden z najbardziej skutecznych modeli w świecie biznesu.

Zarządzanie projektami biznesowymi (TenStep™)

TenStep (TenStep Project Management Process™) to nowoczesny standard zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi (projektami). Narzędzie uznawane przez wielu profesjonalistów na całym świecie jako najskuteczniejszy sposób radzenia sobie w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu biznesowym. Skalowalność, genetyczna niechęć do nadmiernej biurokracji, precyzyjnie określona odpowiedzialność oraz duże uprawnienia zarządcze dla kierownika projektu to cechy, które powodują, że jeśli ktoś pozna TenStep™, to już nigdy nie przestanie go stosować. To narzędzie zmienia ludzi i organizacje! Pozwala osiągać sukcesy w biznesie, czyniąc projekty bardziej przewidywalnymi, a zarządzanie nimi - łatwiejszym.

Zarządzanie potencjałem własnym i innych (z profilem Insights Discovery)

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy szkolenia rozwijają świadomość swoich mocnych stron oraz obszarów rozwojowych, które wpływają na ich skuteczność działania w relacjach w klientem wewnętrznym i zewnętrznym. Cele szczegółowe szkolenia:

  • zdobycie wiedzy na temat cech charakterystycznych, talentów i ograniczeń 4 stylów naszego codziennego funkcjonowania
  • trening umiejętności rozpoznawania w zachowaniach rozmówców cech charakterystycznych dla poszczególnych preferencji poznawczych
  • budowanie przekonania, że adaptacja i akomodacja w odniesieniu do preferencji poznawczych innych ludzi jest podstawą budowania dobrych relacji
  • otrzymanie 39-stronnicowego (przy pełnym profilu) raportu pokazującego indywidualny styl działania

Zarządzanie konfliktem

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy pozyskują wiedzę na temat dynamiki konfliktu. Trenują umiejętności rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji oraz negocjacji.

Komunikacja asertywna

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętności komunikacyjne oparte o założenia asertywności, szczególnie przydatne w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Sztuka dawania i przyjmowania komplementów

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie tzw. komunikacji pozytywnej.

Kreatywne techniki w pracy indywidualnej i zespołowej

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy indywidualnej i zespołowej.

Train the trainers. Rozwijanie umiejętności trenera wewnętrznego. Wprowadzenie

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje prowadzenia szkoleń wewnętrznych lub innych form rozwojowych dla pracowników.

Train the trainers. Rozwijanie umiejętności trenera wewnętrznego. Techniki zaawansowane

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje prowadzenia szkoleń wewnętrznych lub innych form rozwojowych dla pracowników.

Zarządzanie sobą w czasie

Program warsztatu łączy dwie ścieżki rozwojowe: z jednej strony jest to poznanie nowych technik wspierających organizację pracy, a z drugiej strony poprzez elementy coachingu zespołowego, pobudzenie do refleksji na temat osobistych schematów codziennego działania i stojących za tym przekonań. Założeniem prowadzącego jest doprowadzenie uczestników do stworzenia własnej, osobistej filozofii zarządzania sobą w czasie, która będzie łączyła dotychczasowe dobre nawyki, a jednocześnie zostanie wzbogacona o nowe treści i umiejętności.

Skuteczne negocjacje od A do Z

Wiedza, umiejętności i dobre praktyki niezbędne każdemu negocjatorowi. W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętność prowadzenia metodycznych negocjacji, które zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów biznesowych. 

Jak myślą klienci? Skuteczne strategie w obsłudze klienta

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętności komunikacyjne w zakresie obsługi klienta
i prowadzonych działań handlowych. Celem warsztatu jest trening rozpoznawania typu klienta, a następnie dopasowania formy i treści komunikacji do jego preferencji poznawczych.

Nasze ponad 10-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń nauczyliśmy się, że przede wszystkim liczy się profesjonalizm. Zawsze kładziemy nacisk na to, aby szkolenia były prowadzone przez doświadczonych instruktorów. Wprowadzając do oferty szkolenia inne niż telekomunikacyjne, nie zmieniamy tego podejścia. Zapewniamy kompetentnych trenerów, od kilkunastu lat aktywnych zawodowo, posiadających w swoich CV pracę na stanowiskach menedżerskich. Swoje doświadczenie czerpią z bardzo różnych branż i kultur organizacyjnych, począwszy od jednej z największych korporacji spożywczych, po prywatną firmę telekomunikacyjną sektora MŚP. Garść informacji o trenerze z 7-letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń:

  • Realizacja ponad 4000 godzin warsztatów szkoleniowych,
  • 60% uczestników tych szkoleń to menedżerowie. Specjalizuje się w długofalowym rozwoju kompetencji menedżerskich,
  • Przeprowadzenie również ponad 500 godzin coachingu i konsultacji menedżerskich dla średniej i wyższej kadry zarządzającej,
  • Konsultant Programowy, wykładowca oraz promotor w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.