Śląska Akademia TenStep™

METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI O SKRAJNIE PRAKTYCZNYM NASTAWIENIU!

Operator programu w województwie śląskim – Leliwa Sp. z o.o.

Akademia TenStep

Czym jest TenStep?

TenStep (TenStep Project Management Process™) to nowoczesny standard zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi (projektami). Narzędzie uznawane przez wielu profesjonalistów na całym świecie jako najskuteczniejszy sposób radzenia sobie w coraz bardziej turbulentnym otoczeniu biznesowym. Skalowalność, genetyczna niechęć do nadmiernej biurokracji, precyzyjnie określona odpowiedzialność oraz duże uprawnienia zarządcze dla kierownika projektu to cechy, które powodują, że jeśli ktoś pozna TenStep™, to już nigdy nie przestanie go stosować. To narzędzie zmienia ludzi i organizacje! Pozwala osiągać sukcesy w biznesie, czyniąc projekty bardziej przewidywalnymi, a zarządzanie nimi - łatwiejszym.

Standard TenStep Project Management Process™ to opis dziesięciu procesów (dwóch planistycznych i ośmiu zarządczych) uruchamianych według potrzeby opracowany 15 lat temu przez Toma Mochala i grupę skupionych wokół niego wybitnych project managerów. Co roku uzupełniany i rozwijany na programowych konferencjach TenStep. Jest on w 100% zgodny z PMBoK, standardem ustanowionym przez Project Management Institute, największą na świecie organizacją zrzeszającą osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem projektami. Jest jego kompletnym uzupełnieniem.  

TenStep Project Management Process™ składa się z następujących procesów projektowych:

 • Definiowanie projektu
 • Konstruowanie planu pracy, harmonogramu i budżetu
 • Zarządzanie harmonogramem i budżetem
 • Zarządzanie problemami krytycznymi
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie komunikacją i dokumentami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością i miarami w projekcie
 • Zarządzanie dostawcami

Śląska Akademia TenStep

Śląska Akademia TenStep inicjowana przez firmę szkoleniową LELIWA (operatora programu w województwie śląskim) to specjalistyczny cykl warsztatów, który pozwala uczestnikom wyćwiczyć kompetencje niezbędne w profesjonalnym zarządzaniu projektami biznesowymi. Jest to jedyna taka możliwość zapoznania się z licencjonowanym know-how, w systemie warsztatów otwartych. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ich ukończeniu. Dodatkowo kurs przygotowuje do międzynarodowego egzaminu certyfikującego Foundation TenStep Project Manager (egzamin nie jest obowiązkowy).

Pięć zjazdów jedno- i dwudniowych (osiem dni warsztatowych) w odstępach ok. dwóch tygodni pozwala zastosować ewolucyjny model (spiral model), w którym nabywanie wiedzy i umiejętności jest starannie stopniowane. Warsztaty prowadzone są przez dwóch doświadczonych project managerów, na co dzień zarządzających komercyjnymi projektami. Uczestnicy pracują na rzeczywistych projektach, a pomiędzy warsztatami mają możliwość konsultacji telefonicznych i mailowych we wszystkich kluczowych obszarach zarządzania projektami (distance learning).

Warsztaty TenStep

Warsztaty podzielone są na 5 sesji szkoleniowych. Pomiędzy sesjami stosuje się około 2 tygodniowe przerwy, w trakcie których uczestnicy indywidualnie oraz w konakcie z naszymi trenerami przygotowują materiały na kolejne spotkanie. Tematyka poszczególnych sesji obejmuje:

 • Dzień1: Podstawowe pojęcia i reguły zarządzania projektami. Standaryzacja pojęć.
 • Dzień 2 i 3: Definiowanie projektów.
 • Dzień 4: Planowanie pracy w projekcie i budowa harmonogramu. Zarządzanie harmonogramem i budżetem w projekcie.
 • Dzień 5 i 6: Zarządzanie zdarzeniami w projekcie. Zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie problemami krytycznymi.
 • Dzień 7 i 8: Zarządzanie dokumentami, komunikacją i personelem w projekcie. Zarządzanie jakością, miarami i dostawcami.

Warsztaty TenStep

Certyfikat Foundation Project Manager (Fn-TSPM)

Foundation Project Manager (Fn-TSPM) jest certyfikatem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył wiedzę w zakresie zasad i procesów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami wg standardu TenStep Project Management Porcess. TenStep Academy wraz z partnerami TenStep w Polsce organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty. Egzamin odbywa się w Katowicach lub Gliwicach.

Certyfikat wydawany jest przez TenStep Academy – TenStep Inc., Georgia, USA.

Korzyści z posiadania certyfikatu Fn-TSPM

 • Certyfikat Fn-TSPM potwierdza, że jego posiadacz dysponuje większą niż przeciętna wiedzą o zarządzaniu projektami.
 • Certyfikat Fn-TSPM otwiera przed jego posiadaczem możliwości czynnego uczestniczenia w pracach projektowych, co pozwoli na zdobycie praktycznego doświadczenia i rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania projektami.
 • Uzyskanie Certyfikatu Fn-TSPM daje jego posiadaczowi pewność siebie, niezbędną do podejmowania rozmów na zasadach partnerskich z kierownikami projektów i innymi interesariuszami.

Adresaci

Osoby, które chcą uzyskać potwierdzenie ich wiedzy w zakresie zarządzania projektami i/lub czynnie uczestniczyć w realizacji projektów. Osoby, które planują swój rozwój zawodowy w obszarach współpracujących z realizatorami projektów.

Warunki konieczne do przystąpienia do egzaminu

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest udział we wszystkich zjazdach. Osoby, które z przyczyn losowych nie będą w stanie uczestniczyć we wszystkich zjazdach zobowiązane są do uzupełnienia materiału wg indywidualnych uzgodnień z prowadzącym warsztat.

Egzamin Fn-TSPM

Egzamin FN-TSPM jest składany w formie pisemnej, w języku polskim. Podstawą egzaminu jest skrypt zawierający wybrane elementy metodyki TenStep® Project Management Process.

Egzamin składa się z 45 pytań testowych jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) i trwa 60 minut.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie 30 punków przy następujących zasadach punktacji:

 • Każda poprawna odpowiedź daje 1 punkt,
 • Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna lub niejednoznaczna (np. zaznaczenie dwóch odpowiedzi) – 0 punktów.

Certyfikacja Fn-TSPM ™ powstała w oparciu o TenStep Project Management, który jest w pełni zgodny z międzynarodowym standardem PMBoK Guide  ustanowionym przez Project Management Institute (PMI).

 

OPERATOR PROGRAMU

Leliwa Sp. z o.o.

Tel. +48 32 376 63 05, e-mail tenstep@leliwa.com

www.leliwa.com

 

NADZÓR METODYCZNY NAD PROGRAMEM

TENSTEP WESTERN POLAND

Piotr Filipiuk, tel. +48 605 067 094, e-mail:piotr.filipiuk@tenstep.pl

kontakt@zachod.tenstep.pl

www.TenStep.com