Decyzja dla Orange i T-Mobile

Decyzja dla Orange i T-Mobile

3 sierpnia 2015 godz. 09:30

"Decyzja Prezesa UKE ws. dostępu telekomunikacyjnego w oparciu ofertę SOR.

 

W dniu 21 lipca 2015 r. Prezes UKE wydał na podstawie art. 28 ust. 1 Pt w związku z art. 30 ust. 1 Pt, a także na podstawie art. 105 § 1 kpa decyzję nr DHRT-WWM-6080-86/12(95) z wniosku Orange o wydanie decyzji w zakresie dostępu telekomunikacyjnego w oparciu o „Ofertę ramową określającą ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci Orange, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony, dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych”, zatwierdzoną decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r. zmienioną następnie kolejnymi decyzjami Prezesa UKE (tzw. Oferta SOR), zastępującej dotychczasowe umowy, porozumienia i decyzje Prezesa UKE o dostępie telekomunikacyjnym, których adresatami są Orange i T-Mobile..."

Czytaj dalej... 

 Żródło:Urząd Komunikacji Elelktronicznej

Aktualności