Kierunek: 5G - szkolenie z podstaw tej technologii

Kierunek: 5G - szkolenie z podstaw tej technologii

19 marca 2017 godz. 09:00

Leliwa wprowadziła do swojej oferty nowe szkolenie z dziedziny 5G: "Wprowadzenie do 5G".

5G (piąta generacja sieci mobilnych) stanowi kolejny krok w rozwoju standardu dla mobilnych sieci komórkowych, bazując na sieciach czwartej generacji 4G, które to odzwierciedlają wymagania stawiane systemom IMT-Advanced, reprezentowanym przez rozwiązania sieci LTE/LTE-A and LTE-A pro. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich generacji standardów sieci komórkowych, należy się spodziewać, że sieci piątej generacji 5G również będą w stanie zaoferować lepsze parametry oraz szerszy zestaw funkcjonalności, niż sieci 4G, czyniąc serwisy mobilne jeszcze atrakcyjniejszymi dla ich przyszłych abonentów. W zależności od jednego z kilkudziesięciu zidentyfikowanych przypadków studium wykonalności dla serwisów mobilnych w sieciach 5G, należy się spodziewać, poprawy zasięgu, zmniejszenia opóźnień w sieci, czy też zwiększenia maksymalnej przepustowości do 1 Gb/s.

Zakres usług w sieciach 5G będzie znacznie szerszy niż dotychczas. Usługi będą skupiać się wokół trzech głównych grup, mianowicie: poszerzone serwisy szerokopasmowe (Enhanced Mobile Broadband - eMBB), serwisy dla masowej komunikacji pomiędzy maszynami (massive Machine Type Communication - mMTC), oraz serwisy o wysokiej niezawodności oraz dla komunikacji wymagającej niskich opóźnień (Ultra-Reliable and Low Latency Communication - URLLC).

W celu realizacji wszystkich powyższych założeń i wymagań, zarówno architektura sieci, sieć dostępu radiowego oraz dostępność zasobów radiowych w sieciach 5G, muszą być radykalnie przedefiniowane.

Przejdź do działu 5G, aby uzyskać więcej informacji na temat tego oraz innych szkoleń o podobnej tematyce.

Aktualności