Konsultacje w sprawie zmiany zasad zapewnienia dostępu dla UPC

Konsultacje w sprawie zmiany zasad zapewnienia dostępu dla UPC

17 czerwca 2015 godz. 09:26

"Z dniem 22 czerwca 2015 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zmiany zasad zapewnienia dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do infrastruktury telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w zakresie kanalizacji kablowej.

Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE. 

Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl) oraz w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 18/20, w pokoju nr 220..."

Czytaj dalej...

Źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Aktualności