Nowe Szkolenie: "Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G"

Nowe Szkolenie: "Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G"

15 kwietnia 2016 godz. 15:46

Leliwa wprowadziła do swojej oferty nowe szkolenie z dziedziny Telekomunikacji: "Usługi telekomunikacyjne w sieciach 4G i 5G".

Wraz z dynamicznym rozwojem sieci mobilnych zmienia się również podejście do usług oferowanych abonentom. Na początku sieci komórkowe były ukierunkowane na jeden rodzaj usług – połączenia głosowe, które stanowiły główne źródło przychodów operatora. Z czasem wachlarz oferowanych usług ulegał rozszerzeniu. Dzięki temu możliwe było stworzenie oferty atrakcyjnej dla szerszej grupy odbiorców. Skutkowało to zwiększeniem liczby abonentów i tworzyło alternatywne źródła przychodu. Jako przykład może posłużyć bardzo popularna wśród młodych użytkowników usługa SMS. Kolejnym ważnym krokiem rozwoju sieci komórkowych było umożliwienie mobilnego dostępu do Internetu bazującego na pakietowej transmisji danych. To właśnie usługi pakietowe są w ostatnich latach motorem napędowym rozwoju sieci mobilnych, wykorzystujących technologie UMTS, HSPA oraz LTE. Z drugiej strony, otwarcie sieci operatora na usługi oferowane w Internecie ma również negatywne skutki. Abonenci mają teraz możliwość korzystania z usług dostawców internetowych, którzy czerpią korzyści głównie z zamieszczanych reklam.

W celu przyciągnięcia jak największej ilości klientów oferują im bardzo szeroki wachlarz usług, takich jak połączenia głosowe, interaktywne komunikatory itp. zupełnie za darmo. W rezultacie abonenci nie są skłonni płacić za usługi, stanowiące do niedawna główne źródło przychodów operatorów komórkowych. Skutkuje to spadkiem przychodów w sieciach mobilnych. Aby odwrócić ten trend, konieczne jest nowatorskie podejście do kreowania nowych usług, o czym w szczegółach traktuje szkolenie „Usługi w sieciach 4G i 5G”. Obecnie istnieją wręcz nieograniczone możliwości tworzenia dedykowanych rozwiązań dla klienta w oparciu o nową funkcjonalność PCC (Policy and Charging Control) (kontrola regulaminów i taryfikacji). To rozwiązanie pozwala na precyzyjną kontrolę dostępu abonenta do poszczególnych usług. Najbardziej popularne serwisy internetowe z punktu widzenia operatora to portale społecznościowe, komunikatory, oglądanie filmów, komunikacja głosowa, wideo. Istnieje oczywiście wiele innych usług i ich szczegółowa kontrola staje się obecnie bardzo ważna dla operatorów komórkowych. Omawiana architektura umożliwia dokładne naliczanie opłat taryfikacyjnych za wybrane usługi. Szkolenie przybliża mechanizmy analizy danych użytkownika, które są niezbędne do implementacji wymienionych wcześniej funkcji. Kurs pokazuje historię rozwoju sieci mobilnych leżącą u podstaw systemu PCC oraz późniejszą jego ewolucję. Omawia się role poszczególnych elementów tego systemu. Szkolenie wyjaśnia dodatkowe funkcje dodawane w każdej z rewizji architektury PCC. Ponadto analizowane są wymagane modyfikacje w sieci operatora, konieczne do zaimplementowania funkcji PCC. Następnie przedstawione są potencjalne korzyści, które można dzięki nim uzyskać. Szkolenie pokazuje przykłady ofert, jakie można stworzyć dzięki architekturze PCC. W celu lepszego zrozumienia funkcji poszczególnych elementów system PCC, przeanalizowane są podstawowe scenariusze sygnalizacyjne. Na koniec przedstawione są najnowsze usługi, jakie wkrótce będą dostępne dla abonentów wraz z implementacją sieci piątej generacji 5G.

Przejdź do działu Telekomunikacja, aby uzyskać więcej informacji na temat tego oraz innych szkoleń o podobnej tematyce.

Aktualności