Technologia 5G się rozwija! Nowe szkolenie.

Technologia 5G się rozwija! Nowe szkolenie.

19 stycznia 2018 godz. 09:00

Pełny opis szkolenia Technologia 5G.

W ciągu ostatnich 20 lat można zaobserwować dynamiczny rozwój sieci komórkowych. Pierwszym kamieniem milowym okazało się wprowadzenie sieci 2 generacji – GSM, która po raz pierwszy umożliwiała mobilny dostęp do usług głosowych, wzbogacony przez roaming międzynarodowy. Kolejnym ważnym krokiem okazały się sieci 3 generacji UMTS, znacząco poprawiające jakość usług pakietowych, przy jednoznacznym zachowaniu tradycyjnych usług komutowanych. Z biegiem czasu usługi transmisji danych zyskały większe znaczenie niż tradycyjne usługi głosowe i okazały się najważniejsze zarówno dla abonentów jak i operatorów. W konsekwencji wprowadzono 4 generację sieci mobilnych znaną pod nazwą LTE. Ta nowa technologia została całkowicie zoptymalizowana pod kątem usług pakietowych oferując znaczące zwiększenie jakości i prędkości przesyłania danych. Obecnie można zaobserwować dynamiczny rozwój sieci LTE na całym świecie. Niemniej istnieje już szereg usług, takich jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, Internet rzeczy, Internet dotykowy oraz wiele innych, które wymagają wprowadzenia nowej, piątej generacji sieci mobilnych. Planuje się, że komercyjne uruchomienie tej najnowszej technologii nastąpi do roku 2020. Obecnie prace standaryzacyjne i badawcze są już na zaawansowanym etapie. Bazując na dostępnych informacjach, można dokładnie opisać jak będą wyglądały sieci 5 generacji, jakie będą oferowały usługi, z jakich nowych technologii będą korzystały.

Aktualności