Zmiany w procesie przenoszenia numerów

Zmiany w procesie przenoszenia numerów

29 czerwca 2015 godz. 09:48

"Od 26 czerwca 2015 r. wymiana informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru w sieciach ruchomych odbywać się będzie za pośrednictwem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

Prezes UKE, wypełniając zadania ustalone przepisami prawa telekomunikacyjnego, udostępnia platformę PLI CBD przedsiębiorcom telekomunikacyjnym jako narzędzie wspierające i usprawniające ich działania w zakresie realizacji uprawnienia abonentów do zachowania numeru przy zmianie dostawcy usług. Należy zaznaczyć, iż terminy związane z realizacją tego uprawnienia nie ulegają zmianie. Zmienia się jedynie formuła tego procesu, która nie wpływa na czas dokonania przeniesienia numeru.

Zmiana technicznego sposobu realizacji procesu przeniesienia numeru, wymaga od wszystkich operatorów i dostawców usług działających w sieci ruchomej dużego zaangażowania technologicznego. W celu umożliwienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym należytego przygotowania się do pracy w nowym systemie, Urząd - zgodnie z ustalonym i zakomunikowanym harmonogramem, już w dniu 17 kwietnia 2015 r., a więc na ponad 2 miesiące przed uruchomieniem nowego systemu, udostępnił operatorom środowisko testowe systemu, aby umożliwić im przetestowanie współpracy ich systemów z nową funkcjonalnością systemu PLI CBD.

Trzeba jednak mieć na względzie, że jednoczesne przełączenie w jednym momencie wszystkich obecnych systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych obsługujących przenoszenie numerów w sieciach ruchomych na nową, jednolitą platformę może spowodować po stronie operatorów przejściowe trudności w przenoszeniu numerów.

W przypadku wystąpienia problemów przy przenoszeniu numerów telefonów z wykorzystaniem systemu PLI CBD po dniu 26 czerwca 2015 r.  informację o takich sytuacjach  można skierować do UKE za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP (www.epuap.gov.pl), a także za pośrednictwem formularza kontaktoweg (www.uke.gov.pl/formularz) zamieszczonego na naszej stronie internetowej, bądź tradycyjną formą, tj. pisemnie na adres Urzędu.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z naszym Centrum Informacji Konsumenckiej UKE - infolinia: 801-900-853 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora telekomunikacyjnego) lub 22 534-91-74 od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu (8:15 - 16:15)."

Żródło: Urząd Kontroli Elektronicznej

Aktualności