IMS/RCS Technology

IMS/RCS Technology

Kliknij, aby zobaczyć prezentację

Przez długi czas, IMS pozostawał jedynie rewolucyjną ideą przeniesienia świadczenia wszystkich istniejących teleusług, w tym telefonii, do systemów pakietowych sieci mobilnych oraz stworzenia szerokiego zestawu nowych usług całkowicie bazujących na łączności IP.

Obecnie, dzięki staraniom GSMA prowadzonym w ramach projektu RCS, istnieje precyzyjna i ogólnie akceptowana strategia stopniowego wprowadzania usług IMS do użytku komercyjnego. RCS zapewnia, że ten sam początkowy zestaw usług IMS będzie wspierany przez większość operatorów oraz dostawców infrastruktury sieciowej i terminali mobilnych, dzięki czemu usługi RCS będą działały również w scenariuszach połączeń międzyoperatorskich.

Szkolenie przedstawia architekturę i zasady funkcjonowania IMS wraz z międzyoperatorską siecią IPX, koncentrując się na zestawie usług pozagłosowych i rozwiązań zawartych w RCS-e i RCS5.

Materiały szkoleniowe