VoLTE Basics

VoLTE Basics

Kliknij, aby zobaczyć prezentację

W odróżnieniu od poprzednich technologii komórkowych 3GPP, LTE nie oferuje usług przenoszenia danych z komutacją łączy (CS), tak więc świadczenie usługi telefonii w środowisku sieci LTE wymaga migracji w stronę rozwiązań pakietowych VoIP. Zanim to nie nastąpi, terminale LTE będą musiały, na czas trwania połączenia telefonicznego, przenosić się do tradycyjnych sieci 2G/3G, co może obniżyć jakość, a nawet zawiesić świadczenie działających w tle usług pakietowych.

Dokument GSMA “IMS Profile for Voice and SMS”, powszechnie znany pod nazwą “VoLTE” (ang. Voice over LTE), definiuje minimalny, obowiązkowy zestaw funkcji i elementów systemu bazujących na standardach IMS, niezbędny do świadczenia wysokiej jakości usług telefonii pakietowej i gwarantujący możliwość współpracy międzyoperatorskiej.
Kurs „Podstawy VoLTE” przedstawia usługi VoLTE wraz z leżącą u ich podstaw architekturą IMS oraz ich wpływ na istniejącą sieć operatora.

Szkolenie obejmuje również rozwiązania CSFB i SMSoSGs, ponieważ mogą one być stosowane równolegle z VoLTE, dla potrzeb roamingu między-operatorskiego i połączeń alarmowych, w okresie przejściowym, tak długo jako operator nie będzie gotów przenieść tych usług do VoLTE.

Materiały szkoleniowe