Logotyp

Wszelkie treści zawarte na niniejszej Stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, nagrania audio, oprogramowanie stanowią własność firmy Leliwa Sp. z o.o. i podlegają ochronie związanej z prawem autorskim. Wszelkie treści zawarte na niniejszej Stronie, takie jak tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, nagrania audio, oprogramowanie mogą zostać wykorzystane wyłącznie po uprzedniej zgodzie firmy Leliwa Sp. z o.o.

Logo Leliwa w formacie JPG:

 
leliwa-logo-s-rgb
 
 
Nieupoważnione wykorzystywanie bądź rozpowszechnianie jakichkolwiek treści z niniejszej Strony stanowić może naruszenie prawa autorskiego, przepisów odnoszących się do znaków handlowych oraz innych przepisów i może podlegać sankcjom przewidzianym w prawie cywilnym oraz karnym.