LogViewer

Leliwa LogViewer. Analizuj logi sygnalizacyjne z rzeczywistych sieci.

Leliwa LogViewer to narzędzie dla inżynierów oraz wszystkich osób zainteresowanych sygnalizacją interfejsu radiowego w sieciach komórkowych. Pozwala na wygodną analizę przebiegu sygnalizacji z logów generowanych przez program TEMS Investigation.

leliwapp-logo

Nazwa aplikacji: Leliwa LogViewer 3.4

System operacyjny: wszystkie OS z przeglądarką plików .html

Wielkość: 250kB + pliki logów

TEMS Investigation (z firmy Ascom) jest rozwiązaniem do testowania (drive tests) sieci bezprzewodowych. Jednym z wielu jego możliwości jest zbieranie i gromadzenie logów sygnalizacji interfejsu radiowego sieci komórkowych. Wspiera wszystkie główne technologie takie jak GSM, UMTS czy LTE.

Powszechnym problemem jest fakt, że logi zebrane przez program TEMS Investigation są trudne do analizy, jeżeli nie są analizowane bezpośrednio w programie TEMS. Ich eksport to pliku tekstowego generuje tysiące wierszy z parametrami. Leliwa LogViewer zmniejsza ilość czasu potrzebnego do przeglądania tego typu plików poprzez wyświetlanie list wiadomości sygnalizacyjnych z sygnaturami czasowymi, kierującymi do odpowiedniego fragmentu z pliku logu. Narzędzie prezentuje wcześniej wygenerowany dokument w języku HTML, który może być otwierany przez każdą przeglądarkę internetową, na każdym  systemie operacyjnym. Dzięki takiemu podejściu plik tekstowy z logami może być przeglądany za pomocą Leliwa LogViewer w podobny sposób jak to się odbywa za pomocą oryginalnego narzędzia TEMS Investigation.

Leliwa LogViewer został opracowany dla uczestników szkoleń firmy Leliwa. Pomaga w dyskusjach oraz ćwiczeniach praktycznych nad scenariuszami sygnalizacyjnymi w rzeczywistych sieciach. Analiza logów podczas szkoleń z dziedziny sygnalizacji w sieciach pomaga w pełni zrozumieć komunikację pomiędzy terminalem i siecią komórkową.

Pobieranie:

W celu prezentacji udostępniamy Państwu do pobrania Leliwa LogViewer. Poniższe archiwum .zip zawiera skompresowane pliki z przykładowej procedury dołączenia terminala do sieci LTE (Attach Procedure). Pliki messages.html oraz log.html zostały wygenerowane wcześniej na podstawie pliku tekstowego z programu TEMS Investigation.

Aby uruchomić Leliwa LogViewer należy:

  1. Pobrać archiwum .zip na dysk komputera,
  2. Rozpakować archiwum do dowolnego katalogu (ważne, aby wszystkie pliki po rozpakowaniu znajdowały się w tym samym folderze),
  3. Otworzyć za pomocą dowolnej przeglądarki plik index.html.

Pobierz: Leliwa_LogViewer_LTE_Attach_Procedure.zip