Planowanie sieci komórkowych

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie słuchaczy z zasadami budowy i projektowania sieci komórkowych w GSM. Kurs daje bardzo solidne podstawy z zakresu przewidywania pokrycia, wymiarowania ruchu i planowania częstotliwości, planowanie komórek "outdoor" oraz w budynkach, a także opisuje podstawowe parametry i procedury sieci radiowej. Z racji prężnie rozwijających się sieci 3G oraz LTE, kompleksowo opisano mechanizm współpracy międzysieciowej pomiędzy GSM a wspomnianymi technologiami.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla osób, które zapoznały się już z podstawą działania sieci GSM i pragną zdobyć podstawy planowania sieci komórkowych. Kurs szczególnie polecany dla inżynierów zajmujących się planowaniem i optymalizacją sieci radiowej.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Architektura sieci GSM
 • Podstawy planowania sieci dostępu radiowego
 • Kanały logiczne i fizyczne
 • Rodzaje i parametry anten oraz produktów skojarzonych z antenami
 • Transmisja radiowa
  (problemy oraz ich rozwiązania),
 • Rozchodzenie się fal radiowych
 • Obliczanie pokrycia
  (modele propagacji sygnału radiowego w różnych środowiskach).
 • Obliczanie mocy nadawczych stacji bazowych
 • Pojemność
  (wymiarowanie ruchu).
 • Planowanie częstotliwości oraz adresu BSIC
 • Ćwiczenie 1 - planowanie komórek "outdoor"
 • Zasady planowania sieci wewnątrz budynków
 • Ćwiczenie 2 - planowanie komórek wewnątrz budynków
 • Parametry i procedury sieci radiowej
 • Współpraca międzysystemowa pomiędzy GSM a WCDMA i LTE

Wymagania wstępne

Uczestnictwo w kursie "Technologia GSM" lub adekwatna wiedza z zakresu GSM.

Metoda szkolenia

Wykłady i ćwiczenia teoretyczne.

Czas trwania szkolenia

3 dni

Poziom szkolenia

Średni