Technologia UMTS

"Technologia UMTS" to szkolenie na średnio zaawansowanym poziomie technicznym obejmującym całość zagadnień związanych z budową i działaniem sieci komórkowej trzeciej generacji UMTS. Prezentuje wiedzę istotną dla każdego, kogo interesują aspekty związane z systemami 3G.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla personelu technicznego sieci GSM/GPRS i kadry kierowniczej działów technicznych, którzy zamierzają pracować lub już pracują nad wprowadzeniem systemu UMTS.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (3 generacje systemów komórkowych, ITU i standard IMT-2000, 3GPP i system UMTS, 3GPP2 i system cdma2000, ścieżki ewolucji od systemów 2G do 3G),
 • Struktura sieci
  (struktura sieci: GSM, GSM/GPRS, UMTS R99, UMTS R4 and UMTS R5, numery identyfikacyjne, geograficzna struktura sieci),
 • WCDMA
  (systemy wielodostępu, podział kierunków transmisji, zakres częstotliwości dla systemów 3G, WCDMA - szerokopasmowy system wielodostępu z podziałem kodowym, kanały, kontrola mocy, przeniesienie połączenia między komórkami, odbiornik grabiowy - RAKE, odbiór zbiorczy),
 • UTRAN
  (architektura UTRAN, architektura stacji bazowej, usługi przenoszenia pakietów, kolejkowanie pakietów, rozważania na temat pojemności i obszaru pokrycia, oddychanie komórek, HSDPA i HSUPA),
  • HSPA +
   (Multiple Input Multiple Output - MIMO, modulacja wyższego rzędu: 64 QAM w kierunku w dół oraz 16 QAM w kierunku w górę, połączenia głosowe w technologii HSPA: VoIP i połączenia komutowane, zasada działania HSPA z jednoczesnym użyciem kilku częstotliwości).
 • Sieć szkieletowa
  (struktura warstwowa sieci szkieletowej, warstwa transportowa oparta o ATM lub IP, podstawy ATM, telefonia poprzez ATM - VtoA, podstawy IP, telefonia poprzez IP - VoIP, jakość usług w sieci IP - QoS, podstawy MPLS, SIGTRAN, warstwa kontroli, protokoły sygnalizacyjne, przykłady procedur sygnalizacyjnych),
 • IMS
  (system świadczenia usług multimedialnych - IMS, architektura sieci, numery identyfikacyjne, jakość usług, protokoły, odkrycie punktu dostępu do IMS, rejestracja, procedury bezpieczeństwa, połączenie telefoniczne pomiędzy dwoma terminalami w sieci mobilnej, połączenie telefoniczne pomiędzy terminalem w sieci mobilnej i stacjonarnej, usługa obecności, naciśnij i mów, wymiana wiadomości, współdzielenie ekranu, zachowanie ciągłości połączenia),
 • Usługi
  (usługi przenoszenia, klasy jakości usługi QoS, parametry QoS, połączenie multimedialne, streaming, WAP, MMS, USIM, MExE, usługi pozycjonowania, bezpieczeństwo w sieci UMTS).

Wymagania wstępne

Ukończenie kursów "Technologia GSM" i "Technologia GPRS/EGPRS" lub wiedza na temat budowy i działania sieci GSM/GPRS na podobnym poziomie.

Metoda szkolenia

Wykłady i ćwiczenia teoretyczne.

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni