Sygnalizacja GSM BSS

Szkolenie "Sygnalizacja GSM BSS" opisuje sygnalizację pomiędzy węzłami sieci GSM w obrębie Systemu Stacji Bazowych (BSS). W czasie kursu szczególnie dokładnie przedstawia się protokoły i procedury sygnalizacyjne na wszystkich interfejsach wewnątrz BSS wraz ze szczegółową organizacją kanałów interfejsu radiowego i parametrami komórki. Kurs obejmuje również opis części składowych Systemu Sygnalizacji Nr 7 (SS7), które występują w BSS i przedstawia współpracę Sieci Szkieletowej (SS) i BSS podczas procedur takich jak np. zestawienie połączenia czy aktualizacja lokalizacji.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych inżynierów sieci, personelu zajmującego się dostrajaniem sieci, personelu planowania sieci, każdego z doświadczeniem w pracy z siecią, kto potrzebuje głębokiej wiedzy technicznej z zakresu funkcjonowania systemu stacji bazowych GSM.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (architektura GSM, architektura GSM dla usług przesyłania SMS, danych i faksów, węzły mobilnej sieci inteligentnej, numery identyfikacyjne, typy sygnalizacji, stos protokołów GSM),
 • Kanały fizyczne i logiczne
  (zakresy częstotliwości, FDMA i kanały radiowe, TDMA i kanały fizyczne, skakanie po częstotliwościach, dozwolone kombinacje kanałów, rozmieszczenie kanałów logicznych na kanałach fizycznych, struktura szczeliny czasowej),
 • Traffic Cases
  (nawiązanie połączenia radiowego, aktualizacja lokalizacji, odłączenie MS od sieci, rozmowa przychodząca i wychodząca, przeniesienie połączenia do innej komórki),
 • Interfejs Um
  • Warstwa 3
   (protokoły podwarstw warstwy trzeciej: CM - Connection Management, MM - Mobility Management i RR - Radio Resource Management, protokoły składowe podwarstwy CM: CC - Call Control, SS - Supplementary Services and SMS, przykłady procedur: rozmowa przychodząca i wychodząca, zakończenie rozmowy, zmiany typu połączenia, wykonanie zestawienia rozmowy do abonenta w przypadku zajętości, rozmowa konferencyjna, DTMF, procedury bezpieczeństwa, aktualizacja lokalizacji, odłączenie do sieci, nawiązanie i zerwanie połączenia radiowego, przeniesienie połączenia do innej komórki),
  • Warstwa 2 - LAPDm
   (struktura ramki, tryb potwierdzeniowy i bezpotwierdzeniowy, retransmisje, segmentacja),
  • Warstwa 1 - fizyczna
   (kodowanie kanału, formatowanie pęczka, modulacja).
 • Przetwarzanie mowy
  (kompresja mowy, kodowanie kanały rozmownego, transmisja nieciągła, wykrywanie obecności głosu, zastępowanie straconych ramek głosowych, koder AMR - Adaptive Multi Rate),
 • Zadania MS w trybie aktywnym i nieaktywnym
  (informacje rozsiewcze komórki, wybór sieci, wybór i ponowny wybór komórki, pomiary),
 • Interface A-bis
  (procedury protokołów: BTSM - BTS Management, LAPD i warstwy fizycznej),
 • SS7 overview and SS7 in BSS
  (składniki sieci SS7, stos protokołów, MTP - Message Transfer Part, SCCP - Signalling Connection Control Part, wykorzystanie połączeniowego trybu SCCP na interfejsie A, BSSAP - Base Station System Application Part: BSSMAP - BSS Management Application Part i transfer wiadomości początkowych i nietransparentnych, przydział TCH, przeniesienie połączenia do komórki innego BSC),
 • MSC w puli
  (idea i zastosowanie puli MSC, NRI - Network Resource Identification, wybór węzła MSC, trasowanie oparte na NRI, rozkład I redystrybucja obciążenia).

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu "Technologia GSM" lub posiadanie wiedzy na temat budowy i działania sieci GSM na podobnym poziomie. Zalecane jest, aby słuchacze posiadali dodatkowo praktykę w pracy z siecią GSM.

Metoda szkolenia

Wykłady i ćwiczenia teoretyczne.

Czas trwania szkolenia

4 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany