System Sygnalizacji Nr 7 w GSM

Szkolenie "System Sygnalizacji Nr 7 w GSM" opisuje sygnalizację pomiędzy węzłami sieci szkieletowej GSM, oraz współpracę sieci szkieletowej i systemu stacji bazowych podczas procedur takich jak np. zestawienie połączenia czy aktualizacja lokalizacji.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych inżynierów sieci, personelu zajmującego się dostrajaniem sieci, personelu planowania sieci, każdego z doświadczeniem w pracy z siecią, kto potrzebuje głębokiej wiedzy technicznej z zakresu funkcjonowania sygnalizacji w GSM.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (architektura GSM, architektura GSM dla usług przesyłania SMS, danych i faksów, węzły mobilnej sieci inteligentnej, numery identyfikacyjne, kanały fizyczne i logiczne, typy sygnalizacji, stos protokołów GSM),
 • Procedury sygnalizacyjne
  (nawiązanie połączenia radiowego, aktualizacja lokalizacji, odłączenie od sieci, rozmowa wychodząca i przychodzącego, przeniesienie połączenie do innej komórki, procedury bezpieczeństwa),
 • MTP - Message Transfer Part
  (MTP poziom 1, MTP poziom 2, jednostki sygnalizacyjne, potwierdzenia i retransmisje, procedura uruchomienia łącza, przeciążenie procesora, kontrola przepływu, MTP poziom 3, kody punktów sygnalizacyjnych, trasowanie, rozdzielanie ruchu na dostępne interfejsy, procedury zarządzania siecią: przeniesienie ruchu na inne łącze sygnalizacyjne, wymuszona zmiana trasowania, przywrócenie optymalnego trasowania, ponowne uruchomienie MTP, wstrzymanie i wznowienie łącza, zakaz/przyzwolenie/restrykcje/kontrola transferu, kontrola dostępności protokołów użytkowników MTP, test łącza),
 • ISUP - ISDN User Part
  (struktura wiadomości, zestawienie rozmowy, nieudana próba zestawienia rozmowy, zakończenie rozmowy, zawieszenie/wznowienie rozmowy, określenie opóźnienia propagacji, kontrola echa, sprawdzenie drożności obwodu, blokowanie i odblokowanie obwodów, niezrozumiałe wiadomości),
 • SCCP - Signalling Connection Control Part
  (adresowanie oparte o kod punktu sygnalizacyjnego, numer podsystemu i global title, różne typu global title, tłumaczenie global title, klasy SCCP, tryb połączeniowy I bezpołączeniowy, wykorzystanie trybu połączeniowego na styku BSC-MSC, procedury zarządzania siecią),
 • BSSAP - Base Station System Application Part
  (DTAP - Direct Transfer Application Part i przesył wiadomości transparentnych, BSSMAP - BSS Management Application Part i przesył wiadomości nietransparentnych, aktywacja TCH, przeniesienie połączenia do innej komórki, aktualizacja lokalizacji, wiązki pomiędzy procedurami warstwy SCCP I BSSAP),
 • TCAP - Transaction Capabilities Application Part
  (dialogi, transakcje, komponenty, związki pomiędzy procedurami warstwy TCAP I MAP/INAP/CAP),
 • MAP - Mobile Application Part
  (wersje MAP, automatyczne przejście procedury do niższej wersji protokołu MAP, aktualizacja lokalizacji, usunięcie MS, zwykłe i wielokrotne przeniesienie połączenie do innej komórki, odtwarzanie zawartości baz danych VLR I HLR, rozmowa przychodząca, usługi dodatkowe, USSD i SMS),
 • Zarys sieci inteligentnej
  (różnice pomiędzy CAP - CAMEL Application Part i INAP - Intelligent Network Application Part, dane abonenta w środowisku CAMEL, wywołanie usługi sieci inteligentnej, punkty detekcji, podstawowy model stanów rozmowy, zestawienie rozmowy w prywatnej sieci wirtualnej),
 • SIGTRAN Overview
  (stos protokołów, podstawowe funkcje protokołu SCTP - Stream Control Transmission Protocol).

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu "Technologia GSM" lub posiadanie wiedzy na temat budowy i działania sieci GSM na podobnym poziomie. Zalecane jest, aby słuchacze posiadali dodatkowo praktykę w pracy z siecią GSM.

Metoda szkolenia

Wykłady i ćwiczenia teoretyczne.

Czas trwania szkolenia

3 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany