Technologia GPRS/EGPRS

"Technologia GPRS/EGPRS" to szkolenie na średnio zaawansowanym poziomie technicznym obejmującym całość zagadnień związanych z usługami pakietowej transmisji danych w sieci GSM. Prezentuje wiedzę istotną dla każdego, kto w swojej codziennej pracy zajmuje się utrzymaniem i rozwojem podsieci GPRS.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla personelu technicznego sieci GSM/GPRS i kadry kierowniczej działów technicznych.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Usługi przesyłania danych i faksów w sieci GSM
 • Struktura sieci GSM/GPRS
  (nowe węzły sieci GPRS i zmiany w istniejących węzłach sieci GSM),
 • Interfejsy sieci GPRS oparte na protokole IP, Systemie Sygnalizacji Nr 7 i Frame Relay
 • Korzystanie z sieci GPRS
  (wyposażenie abonenta, procedury dołączania do sieci GPRS i otwarcia sesji połączenia),
 • Interfejs radiowy
  (kanały fizyczne i logiczne GPRS, zasady dostępu do wspólnych kanałów dzielonych przez kilku abonentów, procedury aktualizacji lokalizacji).
 • Zwiększenie efektywności działania sieci GSM w związku ze współpracą z siecią GPRS
 • Jakość usług, taryfikacja i roaming międzynarodowy
 • Technologia EDGE/EGPRS

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu "Technologia GSM" lub wiedza na temat działania sieci GSM na porównywalnym poziomie.

Metoda szkolenia

Wykłady, prezentacje wybranych usług i ćwiczenia teoretyczne.

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni