CAMEL - Procedury i Parametry

„CAMEL – Procedury i Parametry” to zawansowane szkolenie techniczne przedstawiające szczegółowo procedury sygnalizacyjne związane z usługami Mobilnej Sieci Inteligentnej (ang. Mobile Intelligent Network – MIN) bazującymi na standardzie Customized (Customised) Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL). W praktyce, absolutnie dominującą wersją standardowego systemu MIN jest CAMEL fazy 2, sporadycznie wzbogaconą o CAMEL fazy 3 w części związanej z obsługą usług przedpłaconych (ang. Pre-Paid Service – PPS) dla połączeń pakietowych GPRS. Prawdopodobnie istniejące systemy MIN nie zostaną w przyszłości zaktualizowane do wyższych wersji standardu z powodu dynamicznego rozwoju rozwiązań alternatywnych w postaci Serwerów Aplikacji systemu IMS i systemów taryfikacji opartych o protokół Diameter. W związku z powyższym, dla poprawienia efektywności, tematyka szkolenia nie wykracza poza wymienione wcześniej wersje standardu CAMEL.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu technicznego sieci odpowiedzialnego za konfigurację, nadzór i utrzymanie Mobilnej Sieci Inteligentnej bazującej na standardzie CAMEL.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (fazy CAMEL, dokumentacja 3GPP i GSMA/IREG, przykłady usług),
 • Architektura i dane abonenta
  (połączenie pomiędzy abonentami mobilnymi z uwzględnieniem roaming międzynarodowego z zastosowaniem i bez zastosowania optymalnego routingu, węzły i elementy funkcjonalne: HLR, GMSC, MSC/VLR, gsmSCF, gsmSSF, gsmSRF, interfejsy CAP i MAP, procedury MAP związane z zarządzaniem danymi abonenta i obsługą USSD, punkty detekcji, dane abonenta: O-CSI, T-CSI, U/UG-CSI, SS-CSI, TIF-CSI, podstawowy graf stanów połączenia telefonicznego: O-BCSM, T BCSM),
 • Przegląd usług sieci SS7 wymaganych przez protokoły MAP i CAP
  (klasyczny SS7, routing na poziomie MTP3 i SCCP, SS7 poprzez IP – SIGTRAN, routing na poziomie M3UA, podział obciążenia, kontrola sekwencji, dialogi TCAP),
 • Zestawienie połączenia wychodzącego
  (aktualizacja lokalizacji i O-CSI, O-BCSM, punkty detekcji wyzwalające usługę MIN, wiadomość Initial DP i jej parametry),
 • Zestawienie połączenia przychodzącego
  (odpytanie HLR i uzyskanie T-CSI, T-BCSM, punkty detekcji wyzwalające usługę MIN, wiadomość Initial DP i jej parametry),
 • Obsługa połączenia
  (Wiadomości: Connect, Continue, Release Call i ich parametry, przykłady zastosowania),
 • Monitorowanie połączenia
  (uzbrajanie, rozbrajanie i raportowanie zdarzeń związanych z przejściami w grafie stanów BCSM, wiadomości: Request Report BCSM Event, Event Report BCSM, Call Information Request, Call Information Report i ich parametry, przykłady zastosowania),
 • Taryfikacja usług CS
  (wiadomości: Apply Charging, Apply Charging Report, Furnish Charging Information, Send Charging Information i ich parametry, przykłady zastosowania),
 • Zapowiedzi głosowe i interakcja z użytkownikiem
  (wiadomości: Connect to Resource, Play Announcement, Prompt and Collect User Information, Assist Request Instructions, Specialised Resource Report, Establish Temporary Connection, Disconnect Forward Connection i ich parametry, przykłady zastosowania),
 • Taryfikacja usług GPRS (opcjonalnie)
  (wiadomości: Initial DP GPRS, Connect GPRS, Continue GPRS, Apply Charging GPRS, Apply Charging Report GPRS, Event Report GPRS, Cancel GPRS, Entity Released GPRS, Furnish Charging Information GPRS, Release GPRS i ich parametry, przykłady zastosowania).

Wymagania wstępne

Zalecane jest, aby słuchacze posiadali praktykę w pracy z siecią GSM/UMTS.

Metoda szkolenia

Wykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem autentycznych zapisów sygnalizacji. Dodatkowe zapisy sygnalizacji dostarczone przez klienta przed rozpoczęciem szkolenia lub w czasie rzeczywistym w trakcie trwania szkolenia są mile widziane.

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany