Technologia PCC (Policy and Charging Control)

Kurs “Technologia PCC (Policy and Charging Control)” opisuje nową architekturę umożliwiającą szczegółową kontrolę ruchu pakietowego w sieciach mobilnych oraz naliczanie zróżnicowanych opłat dla poszczególnych usług z których korzysta abonent. Podczas szkolenia opisane są poszczególne elementy systemu PCC. Wyczerpująco omawiane są funkcje każdego z nich. Szkolenie zawiera szczegółowy opis protokołów sygnalizacyjnych na poszczególnych interfejsach (tzn. Gy, Gz, Gx, Gxx, Rx, Ud, Sy, Sp, Sd). Prezentowane  są różne scenariusze dla abonenta w sieci macierzystej oraz w sieci wizytowanej. Procedury sygnalizacyjne są również analizowane w kontekście całego system z uwzględnieniem funkcji poszczególnych elementów.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla doświadczonych inżynierów sieci, szczególnie dla tych którzy zajmują się pakietową siecią szkieletową, usługami dodanymi lub systemami billingowymi. Ponadto zawarta tematyka będzie interesująca dla deweloperów stosów protokołów PCC i każdego z doświadczeniem w pracy z siecią, kto potrzebuje szczegółowej wiedzy z zakresu PCC.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (Ewolucja taryfikacji w sieciach mobilnych, naliczanie opłat typu post-paid i pre-paid, różnice pomiędzy taryfikacją usług opartych na komutacji łączy, a usług pakietowej transmisji danych, ewolucja kontroli dostępu do usług i kontroli taryfikacji, pierwotnie implementowanych oddzielnie, w kierunku zintegrowanego rozwiązania PCC oferującego obie funkcjonalności),
 • Ewolucja architektury PCC
  (Zmiany architektury PCC począwszy od rewizji R7 kończąc na rewizji R12, architektura dla sieci macierzystej oraz rozszerzenia umożliwiające współpracę z sieciami zewnętrznymi, nowe elementy dodane do systemu PCC: BBERF, UDR, TDF, ADC, najnowsze interfejsy dodane w rewizji R12: Gzn oraz Gyn),
 • Podstawowe pojęcia i ogólne wymagania
  (Wyjaśnienie podstawowych pojęć: kontrola dostępu, kontrola parametrów QoS, kontrola taryfikacji, reguły PCC, reguły QoS, klucz taryfikacyjny, reguła ADC, mechanizm “łączenia”, strumień danych związanych z wybraną usługą oraz inne wymagania, które musi spełniać system PCC, nowe funkcje dodane w rewizji R12: informowanie o obszarze obecności abonenta PRA, naliczanie opłat dla wybranych aplikacji, raportowanie zużycia w oparciu o pomiar czasu),
 • Szczegółowy opis funkcji systemu PCC
  (Szczegółowy opis głównych funkcji systemu PCC: mechanizm „łączenia”, raportowanie, zarządzanie kredytem, zdarzenia wyzwalające funkcje PCC, kontrola zasad dostępu, nadawanie priorytetów wybranym usługom, rozwiązywanie konfliktów i inne, szczegółowy opis mechanizmów taryfikacji dla wybranych aplikacji oraz zmian obszaru obecności abonenta, nowe zdarzenia związane z raportowaniem i zarządzaniem kredytem dodane w R12, nowe parametry QoS związane z usługami „mission-critical”),
 • Szczegółowy opis funkcji wybranych elementów architektury PCC
  (Szczegółowy opis funkcjonalny elementów PCC: PCRF, PCEF, SPR, AF, OFCS, OCS, BBERF, UDR, funkcje tych elementów oraz interakcje między nimi, zmiany w rewizji R12: modyfikacja raportowania w PCEF, nowa funkcja taryfikacji dodana do węzła TDF),
 • Szczegółowy opis reguły PCC
  (Szczegółowa dyskusja parametrów opisujących regułę PCC, operacje związane z regułą PCC takie jak: aktywacja, modyfikacja, dezaktywacja, szczegółowy opis reguł zawierających zestaw filtrów SDF lub identyfikator aplikacji, nowe parametry dodane w R12),
 • Szczegółowa dyskusja parametrów opisujących sesję sieci dostępowej IP (IP-CAN session) oraz usługi przenoszenia IP-CAN (IP-CAN bearer)
  (Szczegółowa dyskusja parametrów opisujących poszczególne kanały IP oraz całą sesję IP, wykorzystanie tych parametrów w procedurach sygnalizacyjnych pomiędzy węzłami PCRF, PCEF, OCS i OFCS, nowe parametry wykorzystywane na poziomie sesji, dodane w R12),
 • Szczegółowy opis sesji TDF
  (Szczegółowa dyskusja parametrów opisujących sesję TDF oraz scenariusze wykorzystania tych parametrów w procedurach sygnalizacyjnych pomiędzy węzłami PCRF i TDF, nowe parametry dodane w R12),
 • Szczegółowy opis reguły QoS
  (Procedury sygnalizacyjne pomiędzy węzłami PCRF i BBERF, szczegółowa dyskusja parametrów opisujących regułę QoS, operacje związane z regułą QoS takie jak: aktywacja, modyfikacja, dezaktywacja, koordynacja procedur sygnalizacyjnych na interfejsach Gx oraz Gxx),
 • Szczegółowy opis parametrów związanych z monitorowaniem zużycia zasobów
  (Szczegółowy opis mechanizmu monitorowania zasobów z naciskiem na parametry wykorzystywane w raporcie o zużyciu zasobów, interakcja pomiędzy węzłami PCRF, PCEF oraz BBERF),
 • Szczegółowy opis reguły związanej z mobilnością IP
  (Procedury sygnalizacyjne pomiędzy węzłami PCRF, PCEF oraz BBERF przy procedurze zarządzania mobilnością IP, szczegółowy opis parametrów zawartych w regule zarządzania mobilnością IP),
 • Szczegółowy opis reguły ADC
  (Szczegółowa dyskusja parametrów opisujących regułę ADC, procedury sygnalizacyjne pomiędzy węzłami PCRF oraz TDF podczas aktywacji, modyfikacji oraz dezaktywacji reguły ADC, rozszerzone parametry związane z naliczaniem opłat dodane w rewizji R12),
 • Decyzje związane z kontrolą regulaminów oparte na indywidualnych limitach użytkownika
  (Operacje pomiędzy węzłami PCRF oraz OCS, która umożliwia rozszerzoną funkcjonalność kontroli regulaminów, połączenie kontroli regulaminów w węźle PCRF z naliczaniem opłat taryfikacyjnych w węźle OCS),
 • Procedury sygnalizacyjne
  (Zestawienie, zakończenie, modyfikacja sesji IP-CAN, uaktualnienie profilu abonenta w węźle PCRF, wykrywanie i wybór węzła PCRF, procedury sesji kontrolnej bramy dostępowej, dodatkowo wzbogacone o nowe procedury na punktach styku Gyn oraz Gzn dodanych w R12),
 • Aspekty związane ze specyficznymi technologiami dostępowymi
  (Specyficzne procedury i funkcjonalności PCC wymagane dla różnych typów dostępu IP-CAN, takie jak GPRS, EPC itd.),
 • Sponsorowana transmisja danych
  (Nowe modele biznesowe oparte na współpracy operatora z zewnętrznymi dostawcami usług dodanych wspierane przez najnowszą wersję architektury PCC, szczegółowy opis tych rozwiązań opartych na przesyle danych sponsorowanych przez dostawcę),
 • Wykrywanie węzłów PCRF
  (Koncepcja jednego logicznego węzła PCRF obsługującego wybraną domenę protokołu Diameter, procedury związane z wykrywaniem węzła PCRF w oparciu o wykorzystanie węzła Diameter Routing Agent, interakcja węzła PCRF z innymi elementami: TDF, BBERF, PCEF, AF),
 • Szczegółowy opis mechanizmów naliczania opłat taryfikacyjnych
  (Architektura naliczania opłat naliczanych w czasie rzeczywistym oraz z wykorzystaniem systemu billingowego, scenariusze sygnalizacyjne związane z naliczaniem opłat taryfikacyjnych, struktura CDR),
 • Nowe metody monitorowania zużycia zasobów
  (Monitorowanie zużycia zasobów w oparciu o system OCS i funkcjonalność indywidualnych limitów użytkownika na styku Sy, wstrzymanie i wznowienie raportowania dla pojedynczej reguły PCC/ADC),
 • Nowe funkcjonalności przewidziane w rewizji R13
  (Modyfikacje architektury PCC planowane w rewizji R13, nowe elementy: węzeł umożliwiający raportowanie przeciążenia radiowej sieci dostępowej RCAF, węzeł informujący serwery zewnętrzne o możliwościach sieci mobilnej SCEF, nowe interfejsy Nt, Np, nowe funkcje: raportowanie o przeciążeniu warstwy danych użytkownika RUCI, współdzielenie zasobów dla wielu sesji AF, negocjowanie zasobów przyszłej transmisji sponsorowanej).

Wymagania wstępne

Ukończenie kursów “GPRS Technology”, “UMTS Technology” i “LTE/EPS Technology” lub posiadanie wiedzy na podobnym poziomie.

Metoda szkolenia

Wykład i ćwiczenia teoretyczne.

Czas trwania szkolenia

3 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany