Podstawy PCC (Policy and Charging Control)

Kurs „Podstawy PCC (Policy and Charging Control)” (Podstawy kontroli regulaminów i taryfikacji) opisuje nowe funkcje dodane ostatnio do sieci mobilnych. Pozwalają one na precyzyjną kontrolę dostępu abonenta do poszczególnych usług. Najbardziej popularne serwisy internetowe z punktu widzenia operatora to portale społecznościowe, komunikatory, oglądanie filmów, komunikacja głosowa wideo. Istnieje oczywiście wiele innych usług i ich szczegółowa kontrola staje się obecnie bardzo ważna dla operatorów komórkowych. Omawiana architektura umożliwia dokładne naliczanie opłat taryfikacyjnych za wybrane usługi. Szkolenie przybliża mechanizmy analizy danych użytkownika, które są niezbędne do implementacji wymienionych wcześniej funkcji. Kurs pokazuje historię rozwoju sieci mobilnych leżącą u podstaw systemu PCC oraz późniejszą jego ewolucję. Omawia się role poszczególnych elementów tego systemu. Szkolenie wyjaśnia dodatkowe funkcje dodawane w każdej z rewizji architektury PCC. Ponadto analizowane są wymagane modyfikacje w sieci operatora, konieczne do zaimplementowania funkcji PCC. Następnie przedstawione są potencjalne korzyści, które można dzięki nim uzyskać. Szkolenie pokazuje przykłady ofert, jakie można stworzyć dzięki architekturze PCC. Na koniec, w celu lepszego zrozumienia funkcji poszczególnych elementów system PCC, przeanalizowane są podstawowe scenariusze sygnalizacyjne.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla uczestników bez doświadczenia w dziedzinie PCC. Mogą w nim uczestniczyć pracownicy techniczni i nietechniczni. Zawartość szkolenia będzie pomocna przedstawicielom działów odpowiedzialnych za tworzenie ofert marketingowych oraz implementację usług dodanych. Poruszane zagadnienia mają na celu zobrazowanie ogromnej różnorodności ofert i nowatorskich sposobów naliczania opłat dostępnych dzięki systemowi PCC. Tematyka powinna być również interesująca dla inżynierów pracujących z węzłami sieci szkieletowej lub systemu billingowego, dla których tematyka PCC jest czymś nowym. 

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (ewolucja sposobów naliczania opłat w sieciach mobilnych, opłaty typu post-paid, opłaty typu pre-paid, różnice w taryfikacji usług głosowych i pakietowych, wprowadzenie oddzielnych systemów kontroli dostępu do usług oraz kontroli naliczania opłat. Rozwinięcie tych niezależnych rozwiązań w kierunku jednego systemu PCC),
 • Pojęcia Podstawowe
  (wyjaśnienie podstawowych mechanizmów pozwalających na: kontrolę dostępu do usług, zapewnienie wymaganej jakości dla wybranych usług, precyzyjne naliczanie opłat na poziomie pojedynczej usługi, wykrywanie wybranych usług poprzez zastosowanie zaawansowanych metod filtrowania pakietów),
 • Ewolucja Architektury
  (funkcje poszczególnych elementów systemu PCC, ich współdziałanie, nowe komponenty dodane w każdej z kolejnych rewizji systemu),
 • Korzyści i Szanse dla Operatora
  (korzyści dla operatora wynikające z nowych funkcjonalności wprowadzanych w każdej z rewizji architektury PCC, przykłady jak można je wykorzystać w celu tworzenia nowych ofert:
  • szyta na miarę płaska stawka, spersonalizowana dla indywidualnych potrzeb abonenta,
  • różne kategorie: platynowa, złota, srebrna, brązowa i towarzyszące im zróżnicowane prędkości transmisji oraz limity,
  • usługi dodane w postaci pakietów: muzyka, portale społecznościowe, wiadomości, bazujące na indywidualnych preferencjach użytkownika,
  • współdzielenie zasobów pomiędzy wieloma użytkownikami – idealne oferty dla rodzin i małych przedsiębiorstw,
  • blokowanie zawartości – wykorzystywane w kontroli rodzicielskiej,
  • zawartość sponsorowana – reklamy,
  • kontrola jakości – nadanie wysokiego priorytetu usługom generującym najwyższy przychód, abonenci biznesowi gotowi aby zapłacić więcej za szybszy dostęp do Internetu,
  • czasowe zróżnicowanie opłat – tańsza stawka w okresie obniżonego ruchu, krótkoterminowy dostęp do usług dla podróżnych,
  • płać tyle ile używasz, mnogość pakietów usług umożliwiających zwiększenie szybkości transmisji danych, zwiększenie limitu danych lub dostęp do wybrane usługi za darmo).
 • Podstawowe Scenariusze Telekomunikacyjne
  (Współpraca węzłów PCC na przykładzie różnych scenariuszy telekomunikacyjnych).

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu telekomunikacji.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Podstawowy