Podstawy RCS-e/joyn

Przez długi czas, IMS pozostawał jedynie rewolucyjną ideą przeniesienia świadczenia wszystkich istniejących teleusług, w tym telefonii, do systemów pakietowych sieci mobilnych oraz stworzenia szerokiego zestawu nowych usług całkowicie bazujących na łączności IP. Obecnie, dzięki projektowi RCS-e (Rich Communication Suite-enhanced), istnieje precyzyjna i ogólnie akceptowana strategia stopniowego wprowadzania usług IMS do użytku komercyjnego. RCS-e zapewnia, że ten sam początkowy zestaw usług IMS będzie wspierany przez większość operatorów oraz dostawców infrastruktury sieciowej i terminali mobilnych, dzięki czemu usługi RCS będą działały również w scenariuszach połączeń międzyoperatorskich. Szkolenie przedstawia usługi RCS-e wraz z leżącą u ich podstaw architekturą IMS oraz ich wpływ na istniejącą sieć operatora.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą rozszerzyć swoją wiedzę na temat sieci mobilnych o podstawowe zagadnienia związane z usługami, funkcjonowaniem i architekturą RCS-e. Kurs nie zawiera szczegółowego opisu rozwiązań technicznych.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (rola organizacji standaryzacyjnych i branżowych: IETF, 3GPP, OMA, GSMA, joyn - wspólny znak handlowy/usługowy),
 • Usługi RCS
  (usługi RCS R1-R5, usługi obowiązkowe RCS-e, usługi opcjonalne RCS-e),
 • Podstawy IMS
  (podstawowe elementy architektury IMS, zasady adresowania i rutowania, procedury sygnalizacyjne, sieć międzyoperatorska IPX, bezpieczeństwo).
 • Usługi (opis funkcjonalny i zarys rozwiązań technicznych)
  • Książka adresowa, usługa obecności, określenie zestawu dostępnych usług w stronę danego kontaktu
  • Pogawędki, usługi przesyłania wiadomości i transfer plików
  • Współdzielenie treści (obrazu graficznego, filmu video)
  • Telefonia
 • RCS-e w środowisku wielu terminali pojedynczego abonenta
 • Automatyczna konfiguracja terminala i udostępnienie usługi

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat budowy i działania sieci komórkowych.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Podstawowy