SIP (Session Initiation Protocol) for IMS

W nowej sieci szkieletowej EPC kontrola rozmów głosowych oparta jest o protokół SIP i SDP. Szkolenie SIP for IMS koncentruje się na sygnalizacji w sieciach IMS. Podczas kursu szczegółowo prezentowana jest procedura rejestracji oraz takie usługi jak: żądania połączenia głosowego i wideo, wysyłania obrazów, krótkie wiadomości czy czat.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych inżynierów, zespołów pracujących nad poprawą sieci, deweloperów stosu protokołów EPC oraz każdego z doświadczeniem w pracy nad sieciami telekomunikacyjnymi, kto potrzebuje dogłębnej technicznej wiedzy na temat funkcjonalności EPC.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wprowadzenie
  (standard IMS/RCS, joyn, architektura, sygnalizacja, usługi w sieciach IMS),
 • Sieć dostępowa
  (dostęp IP, 2G, 3G, LTE, WiFi do IMS),
 • IMS i IPX
  (architektura IMS, węzły, adresacja klienta, rejestracja, dostęp do usługi, multidevice, HSS,  DNS/ENUM, przenoszenie numerów, Carrier ENUM, roaming),
 • Protokół SIP i SDP
  (procedura rejestracji, zestawienie połączeń, proxy, przekierowania, protokół SIP i dane usługi SDP, ramka SIP, ramka RTP, RTCP),
 • Procedury sygnalizacyjne
  (wiadomości SIP dla rejestracji użytkownika i sesji SIP),
 • SMS
  (IP-SM-GW, rejestracja użytkownika, wysyłanie/odbieranie wiadomości),
 • Bezpieczeństwo
  (AKA 3GPP, IMS AKA, GAA, GBA, BSF, SSC),
 • Emergency call
  (kategorie, numery, URN, zestawienie połączenia Emergency, wybór domeny, architektura),
 • System naliczania opłat
  (architektura I naliczanie opłat za dostęp do usług).

Wymagania wstępne

Zalecane jest, aby słuchacze posiadali wiedzę na temat technologii IMS/RCS.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Średni