Podstawy RCS5/joyn

Od kiedy pierwsze sieci rozpoczęły świadczenie usług RCS-e, nadszedł czas aby przygotować się na następny krok, w postaci RCS 5. Uruchomienie RCS-e nie wprowadza nowych rewolucyjnych usług, wszystkie usługi RCS-e mogły być już wcześniej świadczone przez zewnętrznych dostawców usług OTT (ang. Over-The-Top providers). Rolą RCS-e było raczej stworzyć podstawy architektury sytemu i procedur współpracy, niezbędne do utrzymania teleusług pod kontrolą wielu niezależnych operatorów. Dopiero wprowadzenie RCS 5 pozwoli w pełni wykorzystać możliwości systemu IMS wprowadzonego przez operatora w związku z uruchomieniem RCS-e i/lub VoLTE i da operatorom sieci komórkowych znaczącą przewagę nad dostawcami OTT, zarówno pod względem różnorodności oferowanych usług jak i ich jakości. Szkolenie "Podstawy RCS 5 / joyn" przedstawia usługi RCS 5 wraz z leżącą u ich podstaw architekturą IMS oraz ich wpływ na istniejącą sieć operatora.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie jest przeznaczone dla osób które chcą rozszerzyć swoją wiedzę na temat sieci mobilnych o podstawowe zagadnienia związane z usługami, funkcjonowaniem i architekturą RCS 5. Kurs nie zawiera szczegółowego opisu rozwiązań technicznych.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (rola organizacji standaryzacyjnych i branżowych: IETF, 3GPP, OMA, GSMA, joyn - wspólny znak handlowy, porównanie RCS 5 i rozwiązań OTT),
 • Usługi RCS
  (obowiązkowe i opcjonalne usługi RCS-e i RCS 5),
 • Podstawy IMS
  (podstawowe elementy architektury IMS, zasady adresowania i rutowania, przenośność numeru, roaming międzynarodowy, procedury sygnalizacyjne, sieć międzyoperatorska IPX, bezpieczeństwo).
 • Usługi (opis funkcjonalny i zarys rozwiązań technicznych)
  • Książka adresowa, usługa obecności, określenie zestawu dostępnych usług w stronę danego kontaktu
  • Usługi przesyłania wiadomości (rozwiązania oparte o OMACPM i OMA SIMPLE IM, SMS, MMS, pogawędka 1-na-1, pogawędka grupowa, transfer plików)
  • Współdzielenie treści (obrazu graficznego i filmu video)
  • Telefonia IP (telefonia IP, videotelefonia IP, usługi dodatkowe, SR-VCC, współpraca z usługami tradycyjnej telefonii CS)
  • Usługi geo-lokalizacyjne (udostępnienie i prośba o udostępnienie informacji o położeniu geograficznym abonenta)
 • RCS-e w środowisku wielu terminali pojedynczego abonenta
 • Automatyczna konfiguracja terminala i udostępnienie usługi
 • Współpraca z VoLTE

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat budowy i działania sieci komórkowych.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Podstawowy