E-UTRAN/LTE Counters & KPIs

Wiele spośród codziennych czynności związanych z eksploatacją i planowaniem przyszłego rozwoju sieci E-UTRAN wymaga zebrania danych statystycznych będących podstawą podejmowanych decyzji. Niezbędne w tym procesie dane obrazujące intensywność ruchu telekomunikacyjnego i jakość świadczonych usług mogą być zbierane przez stacje bazowe eNB w formie wskazań różnego rodzaju liczników. Szkolenie opisuje standardowe liczniki i kluczowe wskaźniki wydajności wdrożone w systemach wszystkich dostawców eNB. Podczas kursu, omówieniu każdego z liczników lub kluczowego wskaźnika wydajności towarzyszy opis mających na niego wpływ ogólnosystemowych procedur sieci LTE, parametrów konfiguracyjnych, dostępnych rozwiązań opcjonalnych i ewentualnych problemów w działaniu systemu.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla doświadczonych inżynierów utrzymania, optymalizacji i planowania sieci E-UTRAN.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  (standaryzacja liczników i formuł kluczowych wskaźników wydajności KPI dla potrzeb monitorowania i zarządzania siecią złożoną z elementów pochodzących od wielu dostawców, struktura nazw liczników i wskaźników KPI, konfrontacja standardowych liczników i wskaźników KPI ze stosowanymi w dostępnym sprzęcie),
 • Pomiary wydajności / Performace Measurements (PMs) na poziomie eNB i komórki:
  (przegląd procedur, dostępnych pomiarów, metod zastosowania, możliwych problemów i ich rozwiązań związanych z wymienionymi poniżej funkcjami/właściwościami sytemu E-UTRAN)
  • połączenia RRC
   (zestawianie/zwalnianie/ponowne zestawianie po niekontrolowanej utracie/liczba jednoczesnych/czas zestawiania połączeń RRC),
  • usługa przenoszenia przez system E-UTRAN (E-RAB)
   (zestawianie/zwalnianie/modyfikowanie/aktywność/liczba jednoczesnych usług E-RAB),
  • wewnątrz-systemowe przeniesienie połączenia (intra-RAT handover)
   (intra/inter-eNB, intra/inter-frequency, z wykorzystaniem/bez wykorzystania DRX, jakość połączenia w momencie inicjalizowania przeniesienia),
  • między-systemowe przeniesienie połączenia (inter-RAT handover),
  • radiową usługą przenoszenia (radio bearer)
   (przepływność bitowa w warstwie PDCP, liczba aktywnych terminali, opóźnienie pakietów, utrata pakietów, opóźnienie przy wznowieniu transmisji pakietów, przepustowość w warstwie IP),
  • zasoby radiowe i ich wykorzystanie
   (wykorzystanie bloków fizycznych PBR, wykorzystanie zasobów RACH, niedostępność komórki, efektywność transmisji bloków transportowych MAC, wykorzystanie mocy),
  • połączenie sygnalizacyjne interfejsu S1,
  • wywołanie (paging),
  • zasoby sprzętowe eNB,
  • pokrywającymi komórkę obszarami lokalizacji innych systemów radiowego dostępu (GERAN/UTRAN),
  • dystrybucji raportowanych przez terminale wartości CQI,
  • dystrybucji wartości wyprzedzenia czasowego TA.
 • Pomiary wydajności / Performace Measurements (PMs) związane z raportami warstwy RRC
  (RSRP, RSRQ, opóźnienie sygnału radiowego/różnica czasu Rx/Tx),
 • Pomiary wydajności / Performace Measurements (PMs) związane z raportami warstwy MAC
  (wolne zasoby mocy w terminalu - UE power headroom),
 • Key Performance Indicators (KPIs):
  (dostępność/accessibility E-RAB accessibility, utrzymanie/retainability E-RAB, przepustowość/throughput IP, opóźnienie wznowienia transmisji/latency IP, dostępność/availability komórki, mobilność),
 • Pozostałe procedury
  (przegląd innych procedur, głownie międzystemowych/inter-RAT, dla których monitorowanie efektywności jest konieczne, a nie zdefiniowano dla nich standardowych liczników/KPIs, lub też standardowe liczniki przynależą do innych systemów, CSFB, SR-VCC, CCO, NACC).

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu „Sygnalizacja E-UTRAN/LTE” lub posiadanie wiedzy na temat sygnalizacji w sieciach E-UTRAN/LTE na podobnym poziomie.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Zaawansowany