Technologia VoLTE

Technologia VoLTE jest obecna w szerokim kontekście istniejącego wielosystemowego dostępu do sieci komórkowej. Kurs wyjaśnia nie tylko architekturę IMS i procedury, ale także integrację VoLTE z istniejącą infrastrukturą sieciową i usługami.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla inżynierów jak i kadry zarządzającej, którzy pracują przy systemach LTE i wprowadzają technologię VoLTE w swoich sieciach.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wprowadzenie
  (organizacje standaryzacyjne, LTE, IMS, MMTel, VoLTE, SR-VCC, CSFB & SMSoSGs, RCS),
 • Podstawy LTE
  (architektura sieci, Policy and Charging Control, procedura przyłączania (PRRF), domyślny i dedykowany nośnik, użycie PCFR (w tym PCEF), parametry QoS, HSS, przekazywanie połączenia i aktualizacja lokalizacji, ciągłość usług, szybka sygnalizacja),
 • Obsługa VoLTE
  (funkcje podstawowe i opcjonalne, DRX, ROHC, kodowanie głosu AMR-NB oraz AMR-WB, dopasowanie łącza, kodek EVS, dynamiczny i pół-dynamiczny rozkład (SPS), DTX, HARQ, zmiana częstotliwości (FH), wydajność VoLTE),
 • Podstawy IMS
  (składowe architektury IMS, USIM/ISIM, IMPI, IMPU, IMS w HSS, P-CSCF, serwery aplikacji, priorytety adresowania i routingu, rejestracja w IMS, wstępne kryteria filtrowania (iFC), DNS/ENUM, IPX, bezpieczeństwo, przenoszenie numerów),
 • Połączenia głosowe VoLTE
  (połączenie terminal-terminal, SIP i SDP, współpraca PCC (PCRF), współpraca z systemem CS (połączenia terminali VoLTE-CS), współdziałanie VoLTE i CSFB – T-ADS),
 • SMS
  (architektura usługi SMSoIP, rejestracja SMSoIP, przesył SMS),
 • Dodatkowe usługi
  (usługi dodatkowe MMTel i VoLTE, synchronizacja profilu użytkownika pomiędzy CS a domenami IMS, przykłady procedur usług (HOLD, CONF, CDIV, MWI, DTMF)),
 • SRVCC
  (architektura SRVCC, powiązane tożsamości SRVCC, rejestracja SRVCC, przeniesienie SRVCC z LTE do 2G/3G, rozszerzenie SRVCC z ATCS rejestracja przy użyciu ATCS),
 • CSFB i SMSoSGs
  (tradycyjne usługi CS w LTE bez wsparcia dla VoLTE, CSFB oraz SMSoSGs jako pośrednie rozwiązanie dla abonentów roamingowych oraz Emergency Call, architektura CSFB i SMSoSGs, połączenia CSFB – MO i MT, SMSoSGs – MO i MT SMS, wybór donemy UE, ścieżki migracji do VoLTE),
 • Bezpieczeństwo
  (procedura AKA (Authentication and Key Agreement), zestawienie bezpiecznego połączenia, szyfrowanie, GAA, GBA),
 • Współdziałanie i roaming
  (współdziałanie wewnątrz IMS (IBCF, TrGW), współdziałanie PS/CS (BGCF, MGCF), międzynarodowy roaming (LBO, wsparcie roamingu w PCC – V-PCRF and H-PCRF),
 • Emergency calls
  (kategorie, numery, URN, zestawienie połączenia Emergency, wybór domeny, architektura, rejestracja, pozycjonowanie geograficzne, wybór domeny),
 • Naliczanie opłat i rozliczenia
  (architektura systemu naliczania opłat, klasyczne naliczanie opłat i naliczanie opłat w czasie rzeczywistym, mapowanie parametrów dla systemu rozliczeniowego).

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość architektury sieci komórkowych oraz usług świadczonych w ramach technologii 3G/4G. Zaleca się ukończenie kursu „Podstawy VoLTE” przed przystąpieniem do szkolenia.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni