Planowanie sieci radiowej LTE

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie słuchaczy z zasadami budowy i projektowania sieci komórkowych w EPS/LTE. Kurs daje bardzo solidne podstawy z zakresu przewidywania pokrycia, wyznaczenia pojemności komórki jak również przedstawia aspekty planowania częstotliwości oraz PCI. Podsumowaniem prezentowanej wiedzy teoretycznej jest ćwiczenie praktyczne w formie niewielkiego projektu (Case Study).

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla osób, które zapoznały się już z podstawą działania sieci EPS/LTE i chcą zdobyć wiedzę na temat planowania sieci komórkowych. Kurs szczególnie polecany dla inżynierów zajmujących się planowaniem i optymalizacją sieci radiowej.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wstęp
  • Architektura
  • Warstwa fizyczna
   (techniki transmisji - OFDMA, SC-FDMA; metody modulacji - BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM; kanały fizyczne, system MIMO, pasma częstotliwości LTE, szerokość pasma kanału, maksymalna przepustowość, rodzaje „channel models”),
  • Proces planowania sieci dostępowej LTE
   (wymagania wstępne – zasięg komórki, średnia przepływność bitowa w komórce, pojemność komórki),
 • Anteny
  • Rodzaje i parametry
  • Różne techniki realizujące rozwiązanie “diversity”
  • Anteny dla systemu MIMO
 • Wyznaczenie tłumienia sygnału w interfejsie powietrznym (Path Loss)
  (Modele propagacji sygnału radiowego).
 • Analiza Link Budget
  • Parametry węzłów sieci
  • Link Margins
 • Analiza pokrycia i pojemności
 • Studium przypadku (ćwiczenie)
 • Planowanie częstotliwości
 • Planowanie PCI

Wymagania wstępne

Ukończenie kursów „Technologia LTE/EPS” oraz „Sygnalizacja E-UTRAN/LTE” lub posiadanie wiedzy na temat budowy i działania sieci LTE/EPS na podobnym poziomie.

Metoda szkolenia

Wykład i ćwiczenie (studium przypadku).

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany