Technologia LTE/EPS

Technologia EPS to kolejny krok w rozwoju standardów 3G kontrolowanych przez 3GPP w stronę systemów 4G. EPS to bardzo prosta i efektywna architektura sieci umożliwiająca uzyskanie przez terminale mobilne jeszcze większych przepustowości niż ma to obecnie miejsce w systemie UMTS/HSPA, z jednoczesnym zmniejszeniem opóźnień transmisji i podniesieniem efektywności spektralnej. Sieć EPS jest siecią całkowicie opartą o protokół IP, gdzie wszystkie teleusługi, w tym również telefonia, są świadczone z wykorzystaniem usług przenoszenia pakietów. Na system EPS składają się: nowy system stacji bazowych E-UTRAN powstały w ramach projektu LTE (ang. Long Term Evolution) i sieć szkieletowa EPC powstała w ramach SAE (ang. System Architecture Evolution). Technologia LTE/EPS jest szkoleniem średnio zaawansowanym, poruszającym wszystkie aspekty architektury i działania sieci EPS.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla personelu technicznego sieci GSM/UMTS i kadry kierowniczej działów technicznych, którzy zamierzają pracować lub już pracują nad wprowadzeniem sieci LTE/EPS.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Wprowadzenie
  (ewolucyjna koncepcja rozwoju sieci mobilnej 3GPP, wymagania stawiane systemowi LTE),
 • Struktura sieci
  • EPC - Evolved Packet Core
   (MME -Mobility Management Entity, S-GW - Serving Gateway, P-GW - Packet Data Network Gateway, HSS - Home Subscriber Server, EIR - Equipment Identity Register, PCRF - Policy and Charging Rules Function),
  • E-UTRAN
   (porównanie architektury UTRAN i E-UTRAN, rozwinięty Node B - eNB, interfejs X2 eNB-eNB),
  • Współpraca z GERAN/UTRAN
   (SGSN - Serving GPRS Support Node, interfejsy: S3, S4, S12 i możliwość stosowania pojedynczego tunelowania),
  • Roaming międzynarodowy
   (trasowanie ruchu poprzez sieć macierzystą, lokalne połączenie z sieciami zewnętrznymi),
  • Współpraca z systemami dostępowymi spoza 3GPP (WLAN, WiMax)
   (zaufany i niezaufany system dostępowy spoza 3GPP, ePDG - evolved Packet Data Gateway, AAA - Authentication Authorisation and Accounting),
  • Interfejsy i stosy protokołów
  • Geograficzna struktura sieci
   (TA - Tracking Area i rejestracja do listy TA),
  • Numery identyfikacyjne
   (IMSI, MSISDN, IMEI, adres PDP, GUTI, S-TMSI, M-TMSI).
 • OFDMA and SC-FDMA
  (technologie wielodostępu, transformata Fouriera, dyskretna transformata Fouriera, ortogonalność częstotliwości, rozdzielenie kanałów w FDMA i OFDMA, przykład transmisji, budowa nadajnika i odbiornika, zalety i wady OFDM, OFDMA, SC-FDMA),
 • E-UTRAN
  • Rozdzielenie kierunków transmisji
   (rozdzielenie kierunków transmisji w dziedzinie częstotliwość i dziedzinie czasu),
  • Zakresy częstotliwości
  • Interferencje międzykomórkowe
   (randomizacja, likwidacja, koordynacja i unikanie interferencji),
  • Podstawowe struktury czasowe i parametry
   (siatka zasobów, blok zasobów, ramka radiowa, symbole referencyjne),
  • MIMO
   (systemy wielo-antenowe, symbole referencyjne z wielu anten, estymacja kanałów MIMO),
  • Kanały
   (kanały logiczne, transportowe, fizyczne i radiowe oraz ich charakterystyka, porównanie kanałów UTRAN i E-UTRAN),
  • Proces transmisji
   (dostosowanie parametrów transmisji do panujących warunków, potwierdzenia i retransmisje HARQ, wyznaczanie kolejności transmisji).
 • Sieć szkieletowa
  • MME w puli
   (obszar puli, selekcja i adresowanie MME, rozkład ruchu, kontrola przeciążeń),
  • Transport sygnalizacji - SIGTRAN
   (protokół SCTP, multihoming, strumienie, porównanie protokołu zorientowanego na strumienie i wiadomości, bezpieczeństwo, porównanie SIGTRAN w sieciach GSM/UMTS I w sieci EPS),
  • Transfer ruchu
   (tunelowanie, protokół GTP, nawiązanie tunelu),
  • Diameter
   (aplikacje protokołu Diameter w środowisku 3GPP, Proxy/Relay agent),
  • Jakość usług przenoszenia
   (domyślna usługa przenoszenia EPS, dedykowana usługa przenoszenia EPS, parametry jakości usługi, wymiana parametrów określających jakość usługi przenoszenia pomiędzy zewnętrznymi serwerami usług i siecią EPS).
 • Kontrola regulaminów i taryfikacji (PCC - Policy Control and Charging)
  (PCC w UMTS R5-, R6 i UMTS/EPS R8, PDF - Policy Decision Function, CRF - Charging Rules Function, PCRF - Policy and Charging Rules Function, interakcje z usługami),
 • Procedury sygnalizacyjne
  (stany EMM, ECM i RRC, dołączenie do sieci, aktualizacja obszaru TA, żądanie usługi przez terminal/sieć, zwolnienie połączenia interfejsu S1, aktywacja dedykowanej usługi przenoszenia, przeniesienie połączenia pomiędzy komórkami, przeniesienie połączenia do innego systemu, redukcja sygnalizacji przy zmianie technologii radiowego dostępu - ISR),
 • Procedury bezpieczeństwa
  (autentykacja i uzgodnienie kluczy - EPS-AKA, hierarchia kluczy, szyfrowanie, ochrona integralności),
 • Usługi
  (system świadczenia usług multimedialnych - IMS, architektura sieci, parametry identyfikacyjne, jakość usług, protokoły, odkrycie punktu dostępu do IMS, rejestracja, procedury bezpieczeństwa, połączenie telefoniczne pomiędzy dwoma terminalami w sieci mobilnej, połączenie telefoniczne pomiędzy terminalem w sieci mobilnej i stacjonarnej, usługa obecności, naciśnij i mów, wymiana wiadomości błyskawicznych, wymiana wiadomości w oparciu o sesję połączenia, SMS, współdzielenie ekranu, zachowanie ciągłości połączenia, zachowanie ciągłości połączenia dla terminali niezdolnych do jednoczesnej obsługi dwóch technologii dostępu radiowego),
 • Przejście do sieci CS i SMSoSGs
  (współpraca MSC i MME, procedury jednoczesnego dołączenia do sieci EPS i CS, procedury jednoczesnej aktualizacji lokalizacji w sieci EPS i CS, połączenie telefoniczne, SMS, inne usługi CS).

Wymagania wstępne

Ukończenie szkolenia „Technologia UMTS” lub „Interfejs radiowy WCDMA” bądź posiadanie ogólnej wiedzy na temat UMTS.

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni