Ochrona danych osobowych w biznesie

Ochrona danych osobowych to hasło, pod którym kryją się liczne obowiązki. Niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązku ochrony danych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów w postaci odszkodowań i kar.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla osób mających styczność z danymi osobowymi.

Zakres poruszanych zagadnień

Wprowadzenie

1. Pojęcie danych osobowych

2. ABI i ADO

3. Rejestracja zbioru danych i ABI

4. Tworzenie dokumentacji ochrony danych osobowych

5. Polityka bezpieczeństwa a polityka prywatności

6. Sankcje za naruszenie ochrony danych osobowych

7. Najnowsze zmiany w ochronie danych osobowych

Metoda szkolenia

Wykład i wasztaty

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Średni