Windykacja należności

Brak zapłaty za towary lub usługi to nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej. Windykacja należności stanowi zatem jeden z podstawowych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praiwdłowo prowadzone działania windykacyjne pozwalają na szybkie i skuteczne odzyskanie należności.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za egzekucję należności w przedsiębiorstwie.

Zakres poruszanych zagadnień

Wprowadzenie

1. Pojęcie długu.

 • data wymagalności świadczenia
 • naliczanie długu
 • sprzedaż długu

2. Odsetki po zmianach

 • rodzaje odsetek
 • odsetki ustawowe a odsetki za opóźnienie
 • zasady obliczania odsetek oraz kapitalizacja odsetek

3. Opłaty windykacyje

 • możliwość naliczania opłat za windykację
 • 40 Euro za windykację
 • klauzule niedozwolone
 • opłaty procesowe

4. Pozew o zapłatę

 • wezwanie do zapłaty
 • zasady sporządzania pozwu na formularzu
 • zasady sporządzania pozwu tradycyjnego

5. Egzekucja komornicza

 • wniosek o wszczęcie egzekucji
 • rodzaje egzekucji
 • koszty egzekucyjne

Metoda szkolenia

Wykład i wasztaty

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Średni