Sprzedaż w przepisach prawa

Sprzedaż towarów czy usług to podstawa funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Sprzedaż została szczegółowo uregulowana w kodeksie cywilnym. Umowa sprzedaży, choć wydaje się być prosta, może zawierać wiele regulacji, które sprawią, że jej interpretacja i wykonanie sprawia trudności.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za zawieranie kontraktów i sprzedaż.

Zakres poruszanych zagadnień

Wprowadzenie

1. Przedmiot sprzedaży

2. Umowa sprzedaży

 • forma
 • treść
 • cena
 • termin dostawy
 • sprzedaż a dostawa

3. Klauzule umowne

 • odstąpienie od umowy
 • kara umowna
 • odsetki

4. Rodzaje sprzedaży

 • klasyczna sprzedaż
 • sprzedaż rzeczy przyszłej
 • umowa przedwstępna
 • sprzedaż konsumencka
 • sprzedaż na odległość
 • sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy
 • sprzedaż na raty
 • sprzedaż na próbę

5. Prawo odkupu i pierwokupu

Metoda szkolenia

Wykład i wasztaty

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Średni