Reklamacje w procesie sprzedaży

Reklamacja jest nieodłącznym elementem procesu sprzedaży towarów i usług. Prawidłowa procedura reklamacyjna wdrożona u przedsiębiorcy chroni go przed negatywnymi rozstrzygnięciami w procesach sądowych z klientami. Proces reklamacyjny rozpoczyna się w chwili zgłoszenia reklamacji od klienta, która najczęściej trafia do pracowników, odpowiadających za bezpośredni kontakt z klientem. Wskazane jest, aby osoby te znały przebieg reklamacji lub były wyposażone w taką procedurę
i dokumentację, która pozwoli w prawidłowy i fachowy sposób zebrać odpowiednią i kompletną dokumentację reklamacyjną oraz udzielić klientowi prawidłowych informacji.

Kto powinien uczestniczyć

Kurs jest przeznaczony dla osób przyjmujących reklamacje oraz pracowników odpowiedzialnych za przebieg procedury reklamacyjnej w przedsiębiorstwie.

Zakres poruszanych zagadnień

Wprowadzenie

Rękojmia ustawowa a gwarancja

 • terminy obowiązywania rękojmi
 • różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią
 • dokument gwarancyjny i sposób jego sporządzenia

Uprawnienia reklamacyjne klientów

 • uprawnienia na zasadach ogólnych
 • uprawnienia konsumenckie przy umowach konsumenckich
 • kwestia odstąpienia od umowy

Obowiązki przedsiębiorcy

 • obowiązki informacyjne
 • terminy
 • dokumentacja reklamacji
 • odpowiedź na reklamację

Procedura reklamacyjna:

 • prawidłowy obieg dokumentacji
 • podział zadań
 • analizy i ekspertyzy

Dochodzenie roszczeń reklamacynych

 • sądownictwo powszchne
 • sądownictwo polubowne

Metoda szkolenia

Wykład

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Średni