Budowanie zespołu

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencję związaną z zarządzaniem zespołem, zbiorowością podległych pracowników (wcześniejsze moduły koncentrują się na zarządzaniu jednostką). Poznają mechanizmy funkcjonowania zespołu pod kątem etapów jego rozwoju oraz ról w jakie wchodzimy przy pracy grupowej. Trenowana będzie również umiejętności prowadzenia spotkań zespołowych.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają praca innych m.in.

 • Kadra menedżerska
 • Właściciele małych i średnich firm
 • Specjaliści przygotowywani do objęcia stanowisk kierowniczych
 • Kierownicy projektów
 • Twórcy start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów

Zakres poruszanych zagadnień

 • Zasady sprawnego funkcjonowania zespołów
  • Fazy rozwoju zespołu
  • Identyfikacja i przydzielanie ról członkom zespołu
  • Role w pracy zespołowej
 • Odpowiedni czy dopasowany – jak dobierać członków zespołu
 • Efektywne spotkania w zespole
  • Cele spotkań zespołu
  • Przygotowanie do spotkania
  • Zarządzanie przebiegiem spotkania
  • Trudne sytuacje podczas spotkań
 • Metoda facylitacji w pracy zespołowej.
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
  • Czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej
  • Zalety i wady zespołowego podejmowani decyzji

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Podstawowy