Zarządzanie zmianą

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje zarządzania zmianami, począwszy od małych do dużych, organizacyjnych, z uwzględnieniem procesów psychospołecznych zachodzących w jednostkach
i zespołach. Dalej poznają kroki wdrażania zmian opracowane przez J. Kottera, które dziś uznawane są za jeden
z najbardziej skutecznych modeli w świecie biznesu.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają praca innych m.in.

 • Kadra menedżerska
 • Właściciele małych i średnich firm
 • Specjaliści przygotowywani do objęcia stanowisk kierowniczych
 • Kierownicy projektów
 • Twórcy start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów

Zakres poruszanych zagadnień

 • Busola każdej organizacji
  • misja, wizja a zarządzanie zmianą
  • zmiana osadzona w celach strategicznych
 • Wprowadzenie do zarządzania zmianami
  • kwestie definicyjne
  • pojęcie zarządzania zmianami
  • czynniki inicjujące zmiany w przedsiębiorstwach 
 • Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian
  • obawy przed zmianą
  • fazy reakcji na zmianę
  • rozpoznawanie symptomów oporu
  • metody przełamywania oporu
  • jak przebiega adaptacja pracowników do zmian
 • Kroki zarządzania zmianą w organizacji wg Kottera
  • Tworzenie impulsu do zmiany
  • Budowanie efektywnej wizji
  • Koalicja wprowadzająca zmiany
  • Komunikowanie wizji zmiany
  • Nadawanie umiejętności i uprawnień
  • Kreowanie małych sukcesów
  • Konsolidowanie osiągnięć
  • Ugruntowanie zmiany

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany