Train the trainers. Rozwijanie umiejętności trenera wewnętrznego. Techniki zaawansowane

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje prowadzenia szkoleń wewnętrznych lub innych form rozwojowych dla pracowników.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Działów Personalnych, HR Business Partnerów oraz osób, które zarządzają praca innych m.in.

 • Kadra menedżerska
 • Właściciele małych i średnich firm
 • Specjaliści przygotowywani do objęcia stanowisk kierowniczych
 • Kierownicy projektów
 • Twórcy start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów

Zakres poruszanych zagadnień

 • Uczenie się przez działanie – metody aktywizujące w szkoleniach.
  • Zasady projektowania ćwiczeń
  • Odgrywanie ról
  • Gry i symulacje
  • Studium przypadku
  • Ćwiczenia z rekwizytami
  • Omawianie przebiegu i efektów ćwiczeń
  • Projektowanie au(torskich ćwiczeń dopasowanych do organizacji.
 • Skuteczny wykład
  • Sposoby na pobudzenie zainteresowania słuchaczy
  • Sposoby na ułatwienie rozumienia i zapamiętywania
  • Sposoby na pobudzenie zaangażowania uczestników
  • Sposoby na utrwalenie materiału
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
  • Dobre praktyki w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami
  • Sytuacje wynikające z błędów w przygotowaniu się
  • Sytuacje wynikające z czynników niezależnych od trenera
  • Sytuacje powstające w trakcie prowadzenia warsztatu
  • Sytuacje prowokowane przez trudnych uczestników
 • Szkolenie czy facylitacja?
  • Czym jest facylitacja – definicja, cele, narzędzia
  • Obszary zastosowania facylitacji
 • Ewaluacja szkoleń
  • Zasady oceny skuteczności i efektywności szkoleń
  • Metody oceny skuteczności i efektywności szkoleń
  • Poszkoleniowe metody wspierające rozwój kompetencji nabytych podczas warsztatów

Wymagania wstępne

Znajomość technik podstawowych z zakresu TTT (Train-the-trainers).

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym

 

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany