Train the trainers. Rozwijanie umiejętności trenera wewnętrznego. Wprowadzenie

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają kompetencje prowadzenia szkoleń wewnętrznych lub innych form rozwojowych dla pracowników.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników Działów Personalnych, HR Business Partnerów oraz osób, które zarządzają praca innych m.in.

 • Kadra menedżerska
 • Właściciele małych i średnich firm
 • Specjaliści przygotowywani do objęcia stanowisk kierowniczych
 • Kierownicy projektów
 • Twórcy start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów

Zakres poruszanych zagadnień

 • Uczenie ludzi dorosłych - wprowadzenie
  • Kompetencja – wiedza, umiejętności, postawa
  • Etapy uczenia się – rozwój kompetencji
  • Sposób uczenia się – cykl Kolba
  • Sposoby zapamiętywania
 • Przygotowanie do szkolenia
  • Program szkolenia
  • Konspekt szkolenia
  • Budowanie scenariusza szkoleniowego
   (planowanie harmonogramu, planowanie metod przekazywania wiedzy, planowanie metod ćwiczenia umiejętności, planowanie metod weryfikacji wiedzy i umiejętności)
 • Prowadzenie szkolenia
  • Rozpoczęcie
  • Realizacja programu szkolenia
   (aktywizacja grupy, przegląd trudnych sytuacji szkoleniowych)
  • Zakończenie szkolenia
  • Praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się podczas realizacji zadań trenerskich
 • Rozwój pracowników poprzez krótkie formy szkoleniowe

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany