Metody coachingowe w codziennej pracy

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają świadomość roli menedżera-coacha w codziennej pracy z podwładnymi. Trenowana będzie umiejętność przeprowadzenia rozmowy coachingowej, której celem jest rozwój umiejętności fachowych coachowanego oraz rozmowy, której celem jest szukanie rozwiązań w pokonywaniu barier nie wynikających z braku umiejętności zawodowych coachowanego.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają praca innych m.in.

 • Kadra menedżerska
 • Właściciele małych i średnich firm
 • Specjaliści przygotowywani do objęcia stanowisk kierowniczych
 • Kierownicy projektów
 • Twórcy start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów

Zakres poruszanych zagadnień

 •  Czym jest a czym nie jest coaching?
  • Definicja coachingu
  • Coaching a inne metody doskonalenia kompetencji
  • Zmiana w coachingu
  • Pojęcia coach, coaching, klient
  • Typy coachingu
 • Coaching w zarządzaniu zespołem
  • Menedżer vs. coach
  • Korzyści z coachingu dla szefa, pracownika i organizacji
  • Opór przed coachingiem i sposoby radzenia sobie z nim
  • Dopasowanie rodzaju coachingu do potrzeb pracownika
 • Podstawowe reguły i zasady rozwijania kompetencji osób dorosłych
  • Jak zapamiętujemy
  • Etapy uczenia się
 • Szef coachem
  • Kompetencje coacha
  • Narzędzia coacha
 • Proces coachingowy
  • Sesja caochingowa – coaching narzędziowy
  • Sesja caochingowa – coaching rozwojowy (model C4)

Wymagania wstępne

Znajomość koncepcji zarządzania sytuacyjnego K.Blancharda.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Zaawansowany