Sztuka dawania i przyjmowania komplementów

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętności w zakresie tzw. komunikacji pozytywnej.

Kto powinien uczestniczyć

Dla pracowników na każdym szczeblu organizacji

Zakres poruszanych zagadnień

 • Definicja komplementu
 • Cechy dobrego komplementu
 • Foux pas, czyli nie-komplement
 • Sposoby przyjmowania komplementów
 • Językowe wzorce dobrych komplementów
  • Wzorzec: struktura przyczynowa
  • Wzorzec: powtarzanie
  • Wzorzec: synteza trzech zdań
  • Wzorzec: wyjątkowość
  • Wzorzec: komplement według Abu Nuwasa
  • Wzorzec: utrata słów
  • Wzorzec: jednego słowa
  • Wzorzec: samoponiżenie
  • Wzorzec: wywyższenie drugiej osoby
  • Wzorzec: samo wywyższenie
  • Wzorzec: trafne porównanie
  • Wzorzec: skrót
  • Wzorzec: struktura „jesteś…”
  • Wzorzec: struktura „wszystko w tobie…”
  • Wzorzec: struktura „gdyby…, wtedy…”
  • Wzorzec: słowa wyrażają emocje
  • Wzorzec: wzmocnienie społeczne
  • Wzorzec: pytanie retoryczne
  • Wzorzec: pięć zmysłów
  • Wzorzec: subiektywizm
 • Dobra komunikacja w zespole, czyli jaka?
  • dobre słowa
  • proaktywny język – język wpływu i wybo

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Podstawowy