Skuteczny menedżer

Cele:

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy poznają kluczowe aspekty bycia menedżerem: rolę menedżera w zarządzaniu zespołem, sposoby budowania autorytetu oraz szukają odpowiedzi na pytanie, jaki styl zarządzania jest najbardziej skuteczny w stosunku do podległych pracowników.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają praca innych m.in.

 • Kadra menedżerska
 • Właściciele małych i średnich firm
 • Specjaliści przygotowywani do objęcia stanowisk kierowniczych
 • Kierownicy projektów
 • Twórcy start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów

Zakres poruszanych zagadnień

 • Podstawy menedżerskie
  • Filary zarządzania wg Fayola
  • Kultura organizacyjna - jaka jest, jaka powinna być w naszej organizacji (model wartości konkurujących Camerona i Quina)
  • Kluczowe kompetencje menedżerskie (idealny profil menedżera)
  • Szef to zawód – jak być skutecznym menedżerem?
 • Źródła autorytetu lidera
  • Widok z helikoptera –  filary skutecznego menedżera
  • 5 poziomów przywództwa – charakterystyka i sposoby osiągnięcia
 • Expose szefa - pierwszy krok w budowaniu autorytetu
  • Cele wygłaszania szefowskiego expose
  • Struktura expose
  • Błędy popełniane przy wygłaszaniu expose
 • Zarządzanie sytuacyjne – przywództwo dopasowane do potrzeb i oczekiwań pracowników
  • Poziomy rozwoju oraz role pracownika w organizacji
  • Style kierowania, czyli 4 sposoby na budowanie zaangażowania i rozwijania kompetencji pracowników
  • Autodiagnoza własnego stylu zarządzania

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni