Kreatywne techniki w pracy indywidualnej i zespołowej

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętność rozwiązywania złożonych problemów oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem kreatywnych metod pracy indywidualnej i zespołowej.

Kto powinien uczestniczyć

Dla pracowników na każdym szczeblu organizacji.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Fenomen innowacyjności
 • Myślenie lateralne vs. myślenie wertykalne
 • Rozciągacze umysłu, jako technika rozgrzewania kreatywności grupy
 • Kreatywne techniki w pracy indywidualnej i zespołowej
  • diagram Ishikawy
  • mapa umysłu
  • burza mózgów i jej odmiany
   (klasyczna burza mózgów, 635, kruszenie)
 • 6 kapeluszy de Bono
 • strategia Walta Disney'a
 • grupa Balinta
 • kwiat lotosu
 • „co zrobiłby…”
 • kolory
 • technika tablicy korkowej

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Podstawowy