Zarządzanie sobą w czasie

Program warsztatu łączy dwie ścieżki rozwojowe: z jednej strony jest to poznanie nowych technik wspierających organizację pracy, a z drugiej strony poprzez elementy coachingu zespołowego, pobudzenie do refleksji na temat osobistych schematów codziennego działania i stojących za tym przekonań. Założeniem prowadzącego jest doprowadzenie uczestników do stworzenia własnej, osobistej filozofii zarządzania sobą w czasie, która będzie łączyła dotychczasowe dobre nawyki, a jednocześnie zostanie wzbogacona o nowe treści i umiejętności.

Kto powinien uczestniczyć

Dla pracowników na każdym szczeblu organizacji

Zakres poruszanych zagadnień

 • Czym jest czas i czy można nim zarządzać? - wprowadzenie
 • Miej wpływ na to co robisz- wyznaczaj cele
  • metoda SMART, cele wg zasad coachingowych
  • na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu swoich celów
  • kontrola i weryfikacja celów
  • wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 • Miej czas na to co dla ciebie jest najważniejsze - ustalaj priorytety
  • matryca zarządzania czasem Eisenhowera
  • metoda ABC
  • zasada 80/20
 • Inwestycja w planowanie
  • zasada 60/40
  • metoda ALPEN
  • metoda GTD
  • rytm dobowy
  • różne sposoby planowania
 • Jak mieć „więcej czasu” - poznaj swoje nawyki i zacznij zmianę
  • sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas
  • diagnozowanie tzw. złodziei czasu
  • sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu

 

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni