Motywowanie i rozwijanie

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy zdobywają wiedzę na temat czynników motywacyjnych, z których mogą korzystać w pracy z zespołem. Opracowany zostanie algorytm rozmowy na temat „mapy motywacji” każdego podległego pracownika. Dalej rozwijana jest kompetencja komunikacji, która ma wzmacniać zaangażowanie do działania.

Kto powinien uczestniczyć

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które zarządzają praca innych m.in.

 • Kadra menedżerska,
 • Właściciele małych i średnich firm,
 • Specjaliści przygotowywani do objęcia stanowisk kierowniczych,
 • Kierownicy projektów,
 • Twórcy start-upów, którzy stają się szefami swoich biznesów.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Motywacja – podstawowe pojęcia
  • Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowanie
  • Zasady motywowania pracowników
  • Błędy popełniane przy motywowaniu           
 • Tworzenie motywujących celów
  • Cele jako główne czynniki motywujące do działania
  • Technika SMART
  • Błędy popełniane przy definiowaniu celów
 • Mapa motywacji pracowników
  • Co motywuje pracowników w moim zespole
  • Wpływ czynników pozafinansowych na motywację pracowników
  • Działania motywacyjne w zakresie wpływu menedżera
  • Algorytm rozmowy z pracownikiem nt. jego mapy motywacji
 • Mity dotyczące motywowania i budowanie zaangażowania pracowników
 • Komunikacja motywująca
  • Pozytywna informacja zwrotna
  • Negatywna informacja zwrotna

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

2 dni

Poziom szkolenia

Średni