Zarządzanie konfliktem

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy pozyskują wiedzę na temat dynamiki konfliktu. Trenują umiejętności rozwiązywanie konfliktów za pomocą mediacji oraz negocjacji.

Kto powinien uczestniczyć

Menedżerowie, specjaliści, pracownicy działu HR, którzy są angażowani w rozwiązywanie konfliktów pracowniczych.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Czym jest konflikt?
  • definicja, przyczyny, źródła konfliktu
  • dynamika rozwoju sytuacji konfliktowych
  • konflikt wartości, relacji, danych i interesów
 • Style reagowania na konflikt wg modelu osobowościowego
  • unikanie
  • łagodzenie
  • konfrontacja
  • kompromis
  • kooperacja
 • Metody rozwiązywania konfliktów
  • mediacje pracownicze
  • negocjacje – docieranie do rzeczywistych potrzeb innych ludzi
 • Praktyczne umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole
  • konflikt jako element rozwoju zespołu
  • typowe reakcje i działania podejmowane w sytuacjach konfliktowych
  • gry w konflikcie – analiza transakcyjna

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Podstawowy