Komunikacja asertywna

W oparciu o ćwiczenia praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętności komunikacyjne oparte o założenia asertywności, szczególnie przydatne w trudnych sytuacjach interpersonalnych.

Kto powinien uczestniczyć

Dla pracowników na każdym szczeblu organizacji.

Zakres poruszanych zagadnień

 • Mapa asertywności
 • Zachowania i postawy
  • Zachowania agresywne
  • Zachowania uległe
  • Zachowania bierno – agresywne
  • Zachowania asertywne
 • Podstawowe obszary trudnych zachowań klientów wewnętrznych (pracownicy, współpracownicy, zwierzchnicy) i zewnętrznych (klienci, kontrahenci):
  • Klient stawia nadmiarowe żądania
  • Klient zachowuje się inwazyjnie i narusza godność sprzedawcy
  • Klient krytykuje
  • Bariery komunikacyjne
 • Umiejętności asertywne w radzeniu sobie z trudnym klientem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Asertywna informacja zwrotna
  • Asertywna odmowa
  • Asertywna obrona
  • Asertywne przyjmowanie krytyki
  • Zamiana komunikatu negatywnego na pozytywny

Wymagania wstępne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

Metoda szkolenia

Warsztat:

 • analiza studium przypadku
 • symulacje - odgrywanie ról
 • analiza fragmentów filmów
 • praca w grupach
 • dyskusje, wymiana doświadczeń
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym

Czas trwania szkolenia

1 dzień

Poziom szkolenia

Podstawowy